Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

FairCare – na rzecz legalnego zatrudniania opiekunek osób starszych

29 października 2009

Z kilkudniową wizytą przyjechał do Polski, na zaproszenie Diakonii Polskiej, Johannes Flothow – referent ds. diakonii ekumenicznej w Diakonisches Werk Württemberg z Niemiec.

Podczas swojego pobytu w Warszawie w dniach 29 października – 1 listopada br. gość z Niemiec spotkał się z Biskupem Kościoła Januszem Jaguckim, dyr. gen. Diakonii Polskiej – Wandą Falk, kierownictwem EOD „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie,
ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska oraz z Adą Hasiuk – koordynatorką diakonii parafialnej w parafii św. Trójcy w Warszawie.

Celem wizyty Johannesa Flotowa było nawiązanie współpracy z Diakonią Polską w ramach projektu „FairCare – dobra opieka i sprawiedliwe zatrudnienie w europejskich ramach”. Celem projektu byłaby m.in. kampania społeczna na rzecz legalnego zatrudniania oraz wypracowanie pewnych standardów i modeli legalnego zatrudniania w Niemczech polskich opiekunek osób starszych.

Szacuje się, że w Niemczech opiekuje się osobami starszymi ok. 120 tysięcy polskich opiekunek, które stanowią najliczniejszą grupę opiekunek z Europy Środkowo-Wschodniej. Większość z nich pozbawiona jest jakichkolwiek praw socjalnych i pracuje nielegalnie.

(dal)