Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Film o działalności TV Przystań

22 stycznia 2020

Film o działalności TV Przystań

Wywiad TV Przystań z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem (kadr z filmu „Jak być szczęśliwym”)

 

„Jak być szczęśliwym” to film o działalności TV Przystań – inicjatywy działającej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przystań” Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. Dokument pokazuje, jak uczestnicy tych zajęć – osoby z niepełnosprawnością intelektualną – przygotowują i realizują swój materiał filmowy o szczęściu.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań” działa przy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu od grudnia 2017 r. W jego ramach funkcjonuje kilka pracowni. Jedną z nich jest pracownia fotograficzno-filmowa. Z inicjatywy tej pracowni powstała TV Przystań jako forma rehabilitacji społecznej podopiecznych placówki.

Dzięki TV Przystań osoby z niepełnosprawnością mogą zdobyć konkretne umiejętności i zmierzyć się z zadaniami wymagającymi kreatywności. Praca przy materiałach filmowych i dziennikarskich uczy ich współpracy i wytrwałości przy realizacji określonych zadań. Zajęcia pracowni pomagają im wyjść do ludzi i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zajęć dziennikarsko-filmowych ich uczestnicy mogą spróbować swoich sił w różnych rolach: operatora kamery, spikera, reportera, dźwiękowca, asystenta planu itp. Przygotowując materiały przeprowadzają wywiady z różnymi ludźmi, m.in. z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, artystami. – Miałam bardzo dużo oporów, żeby się przełamać, ale dzięki temu, że powiedzieliście: „Dasz radę!”, to się przełamałam. Bez was mogłabym się w ogóle nie przełamać – mówi w filmie jedna z uczestniczek zajęć.

Nagroda i film

Dziennikarze TV Przystań zostali laureatami nagrody Lodołamacz 2019 w kategorii „Dziennikarz bez barier”. Jest ona przyznawana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie.

W swoim filmie „Jak być szczęśliwym” dziennikarze TV Przystań rozmawiają o szczęściu z dziećmi, seniorami, prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, prezesem Diakonii Polskiej bp. Ryszardem Boguszem, a także artystami: członkami zespołu muzycznego Raz Dwa Trzy oraz performerem i muzykiem Andrzejem Dudkiem-Dürerem.

mk

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu „Jak być szczęśliwym” TV Przystań