Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2018

29 listopada 2018

polską wigilię

(fot. Michał Karski)

 

Pod hasłem „Świeca, która tworzy polską wigilię” rozpoczyna się tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W ramach tej ekumenicznej akcji Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP rozprowadzi 11 tys. świec. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Zainicjowane zostało przed 25 laty z inicjatywy Caritas Polska, a już po raz dziewiętnasty ma charakter ekumeniczny.

W ramach kampanii rozprowadzane będą świece wigilijne. Od lat płoną one w milionach polskich domów i na stałe wpisały się w bożonarodzeniową tradycję. Każda z nich jest wyrazem troski o potrzebujące dzieci, a także realną pomocą bliźniemu w potrzebie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, a także na zorganizowane formy letniego wypoczynku. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ok. 11 tys. świec. Celem akcji jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, danie nadziei na lepszy start w dorosłe życie oraz ochrona przed marginalizacją w życiu społecznym.

W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Świeca, która tworzy polską wigilię”. Chcemy, aby wigilijna świeca przypominała nam wszystkim o osobach potrzebujących i wykluczonych oraz uwrażliwiała nas na ich potrzeby i zachęcała do niesienia pomocy. Niech będzie oznaką gotowości do dzielenia się miłością, a jej płomień symbolem nadziei, życzliwości i międzyludzkiej solidarności.

29 listopada w Centrum Luterańskim w Warszawie zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W uroczystości wzięły udział dzieci z parafii ewangelickich, katolickich i prawosławnych. Śpiewał chór dziecięcy Quasi Angeli, występowali też dziecięcy soliści. Obecni byli również przedstawiciele organizacji prowadzących akcję, a także biskupi Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Prawosławnego i Rzymskokatolickiego. – Akcja ma wymiar ekumeniczny, ponieważ pokazuje to, co nas łączy, a nie co nas dzieli – powiedział prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz.

Podczas uroczystości na choince zawisły papierowe serca w wypisanymi życzeniami dzieci. Wśród nich znalazły się życzenia dzieci m.in. z parafii luterańskich w Katowicach, Słupsku, Warszawie, Zabrzu i Żyrardowie, a także z Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach.

 

Fotorelacja z inauguracji (fot. Michał Karski)

Zdjęcia