Wybierz język

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2018

29 listopada 2018

(fot. Michał Karski)

 

Pod hasłem „Świeca, która tworzy polską wigilię” rozpoczyna się tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W ramach tej ekumenicznej akcji Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP rozprowadzi 11 tys. świec. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Zainicjowane zostało przed 25 laty z inicjatywy Caritas Polska, a już po raz dziewiętnasty ma charakter ekumeniczny.

W ramach kampanii rozprowadzane będą świece wigilijne. Od lat płoną one w milionach polskich domów i na stałe wpisały się w bożonarodzeniową tradycję. Każda z nich jest wyrazem troski o potrzebujące dzieci, a także realną pomocą bliźniemu w potrzebie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, a także na zorganizowane formy letniego wypoczynku. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ok. 11 tys. świec. Celem akcji jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, danie nadziei na lepszy start w dorosłe życie oraz ochrona przed marginalizacją w życiu społecznym.

W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Świeca, która tworzy polską wigilię”. Chcemy, aby wigilijna świeca przypominała nam wszystkim o osobach potrzebujących i wykluczonych oraz uwrażliwiała nas na ich potrzeby i zachęcała do niesienia pomocy. Niech będzie oznaką gotowości do dzielenia się miłością, a jej płomień symbolem nadziei, życzliwości i międzyludzkiej solidarności.

29 listopada w Centrum Luterańskim w Warszawie zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W uroczystości wzięły udział dzieci z parafii ewangelickich, katolickich i prawosławnych. Śpiewał chór dziecięcy Quasi Angeli, występowali też dziecięcy soliści. Obecni byli również przedstawiciele organizacji prowadzących akcję, a także biskupi Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Prawosławnego i Rzymskokatolickiego. – Akcja ma wymiar ekumeniczny, ponieważ pokazuje to, co nas łączy, a nie co nas dzieli – powiedział prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz.

Podczas uroczystości na choince zawisły papierowe serca w wypisanymi życzeniami dzieci. Wśród nich znalazły się życzenia dzieci m.in. z parafii luterańskich w Katowicach, Słupsku, Warszawie, Zabrzu i Żyrardowie, a także z Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach.

 

Fotorelacja z inauguracji (fot. Michał Karski)

Zdjęcia

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca