Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2009

4 grudnia 2009

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009

Bądźmy świadkami miłości!

X edycja wspólnej akcji charytatywnej

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławne Dzieło Miłosierdzia ELEOS po raz dziesiąty organizują wspólną akcję ekumeniczną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Inauguracja tegorocznej akcji odbędzie się w 1. Niedzielę Adwentu, 29 listopada br. w rzymskokatolickiej katedrze polowej przy ul. Długiej w Warszawie. W tym roku w akcji uczestniczy po raz pierwszy Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Tegoroczna akcja charytatywna chce szczególnie zwrócić uwagę na aspekt rodziny i sieroctwa, zarówno naturalnego, jak i społecznego. Szacuje się, że ponad 25 tysięcy dzieci przebywa w całodobowych placówkach opieki zastępczej. 98% tych dzieci ma jednak dwoje lub jednego z rodziców naturalnych. O sierotach, w dosłownym rozumieniu tego słowa można mówić zaledwie w przypadku 2-3% dzieci.

Bądźmy świadkami miłości!

Akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wspiera projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej: dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i podręczników szkolnych, dofinansowanie przejazdów szkolnych. Środki zebrane z rozprowadzenia świec przeznaczone będą na wsparcie tych projektów, na poziomie diecezjalnym, jak i ogólnopolskim.

W ramach Diakonii Polskiej działa pięć świetlic socjoterapeutycznych oraz Rodzinny Dom Dziecka. Świetlice oferują dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomoc w nauce, alternatywny sposób spędzania czasu, rozwijanie własnych zainteresowań, pomoc psychologiczną.

Rosnący problem sieroctwa, zwłaszcza społecznego, jest dużym wyzwaniem także dla Kościoła i diakonii. Sieroctwo społeczne wiąże się z brakiem życia rodzinnego, wynikającym często z konieczności utrzymania rodziny, zapracowania rodziców lub depresji związanej z brakiem pracy. Kościół Luterański w Polsce i Diakonia Polska chcą wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci, proponując m.in. wartościowy i alternatywny sposób spędzania czasu, pomoc w nauce, pomoc psychologiczną.

Bądźmy świadkami miłości!

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom stało się już, po dziesięciu latach istnienia, świąteczną tradycją. Zapalona świeca wigilijna to znak naszej solidarności i gotowości, by dzielić się tym światłem, swoim zainteresowaniem i tym, co możemy dla innych zrobić.
____________________

Fenomen na skalę europejską – inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2009

Dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej mogą liczyć na pomoc: w zakupie podręczników, materiałów szkolnych i odzieży, a także dofinansowanie przejazdów szkolnych, letniego lub zimowego wypoczynku. Dofinansowana zostanie także działalność świetlic socjoterapeutycznych irodzinnych domów dziecka. Środki na te cele są zbierane w ramach ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom 2009.

Akcja odbywa się po raz dziesiąty, organizują ją wspólnie Diakonia Polska, Caritas Polska i Eleos Kościoła Prawosławnego. W tym roku dołączyła także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

„Takie współdziałanie przedstawicieli czterech wyznań na polu charytatywnym jest polskim fenomenem na skalę europejską” – powiedział ks. Armin Zielke, gość Diakonii Polskiej, były dyrektor Diakonii SELK (Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański) podczas koncertu charytatywno-ekumenicznym w rzymskokatolickiej katedrze polowej w Warszawie.

Koncert, który miał miejsce w 1. Niedzielę Adwentu, 29 listopada 2009 r., był oficjalnym otwarciem X ekumenicznej edycji tej akcji charytatywnej.

Gości koncertu powitał ks. Marcin Brzeziński, wicedyrektor Caritas Polska. Koncert prowadzili Lidia Lasota, prowadząca w telewizji katolicki program dla dzieci „Ziarno” oraz Kevin Aiston, Brytyjczyk od wieli lat mieszkający, znany również z programów telewizyjnych.

Oprawę muzyczną zapewniły „Zelowskie dzwonki” z parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie pod kierownictwem ks. Jarmiły Wiery Jelinek, dzieci z zespołu „Ziarenko” oraz prawosławny chór katedralny.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. bp Janusz Jagucki (lut.), bp Ryszard Bogusz (lut.), bp Zdzisław Tranda (ref.), bp Tadeusz Pikus (kat.), ks. prałat Roman Indrzejczyk (kat.), bp Jerzy Pańkowski (praw.), Jan Sechter – ambasador Republiki Czeskiej w Polsce. Do zebranych przemówili także dyrektorzy czterech organizacji charytatywnych biorących udział w akcji. Błogosławieństwa na zakończenie udzielili biskupi czterech wyznań, którzy następnie przekazali zebranym światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Danuta Lukas
zdjęcia: Jan Amos Jelinek
26.11.09/Biuro Diakonii