Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Koncert Przyjaciół Dzieci i wyróżnienie dla Dyrektor Generalnej Diakonii

13 stycznia 2020

Przyjaciel Dzieci 2019

Dyrektor Domu Dziecka w Cieszynie i w Dzięgielowie, Pani Kazimiera Habarta, przyznała Dyrektor Generalnej Diakonii Polskiej Wandzie Falk tytuł „Przyjaciel Dzieci 2019”. Wyróżnienie przyznano za „bezinteresowną pomoc i okazaną Domowi ofiarność”.

Wręczenie dyplomów było częścią programu uroczystego Koncertu Przyjaciół Dzieci. Miał on miejsce w Domu Narodowym w Cieszynie w środę, 8 stycznia.

Uroczysty koncert

W programie koncertu znalazły się występy artystyczne w wykonaniu wychowanków Domu Dziecka, Cieszyńskiej Akademii Dźwięku oraz wolontariuszy, a także kiermasz prac ręcznych. Z okazji koncertu Dyrektor Wanda Falk wystosowała z Diakonii Polskiej okolicznościowe pozdrowienie. „Poczucie wspólnoty i przyjaźń to wartości, które bezpośrednio odnoszą się do międzyludzkich relacji. W społeczności Domu Dziecka w Cieszynie i jego filii w Dzięgielowie uwidaczniają się one w codziennej rzeczywistości – w towarzyszeniu sobie nawzajem, udzielanej pomocy i zaufaniu” – napisała.

Podkreśliła również rolę partnerskiej współpracy, która realizuje się w szerokim gronie instytucji i osób indywidualnych, wspierających  placówkę na co dzień. „Stanowi ona pomoc w codziennym funkcjonowaniu, wyraz wzajemnej troski i świadectwo codziennego dzielenia się miłością. Szczególnie, że z codziennymi wyzwaniami łatwiej jest zmierzyć się wspólnie, w gronie przyjaciół” – przekazała w swoim liście. Przekazując życzenia na dalsze lata funkcjonowania Domu Dyrektor Wanda Falk podkreśliła także rolę wytrwałości w podejmowanych inicjatywach i pewność, że realizowane zadania dotyczą przyszłości młodych ludzi i są znaczącą pomocą w ich starcie w dorosłe życie. W uroczystości udział wziął ks. Marek Londzin, Dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej.

Dom Dziecka w Cieszynie i w Dzięgielowie

Dom Dziecka, który jest placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego, mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich znajduje się w Cieszynie, a drugi w Dzięgielowie. Budynek w Dzięgielowie, wraz z przylegającą działką, stanowi własność Diakonii Polskiej. To w funkcjonowanie tej placówki Diakonia pozostaje aktywnie zaangażowana. Budynek przeszedł gruntowny remont w celu dostosowania go do wymagań prawnych stawianych tego typu instytucjom. Spełnia w związku z tym wszelkie standardy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i może funkcjonować jako dom dziecka. Działalność Domu nadzoruje Starosta Cieszyński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Relacja fotograficzna z wydarzenia dostępna również na portalu Śląska Cieszyńskiego ox.pl tutaj

Zdjęcia