Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Konferencja o diagnostyce FASD

11 września 2019

Konferencja o diagnostyce FASD

Dr Gro Løhaugen podczas konferencji w Katowicach (fot. Fundacja Fascynujący Świat Dziecka)

 

Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) jest poważnym problemem zarówno zdrowotnym, jak i społecznym. Z inicjatywy Fundacji Fascynujący Świat Dziecka odbyła się konferencja o diagnostyce FASD, w której uczestniczyli specjaliści z Polski i zagranicy. Diakonia Polska objęła to wydarzenie swoim patronatem.

W tym roku obchodzimy dwudziestolecie Światowego Dnia FAS oraz Dnia Świadomości FASD, obchodzonego 9 września. Właśnie tego dnia w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa „Trafna diagnostyka FASD? Jest na to sprawdzony sposób – prawidłowo dostosowana terapia kluczem do sukcesu”. Jej organizatorem była Fundacja Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Patronatem objęły to wydarzenie polskie i zagraniczne instytucje, wśród nich Diakonia Polska.

Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) to zaburzenia rozwojowe osób, których matka spożywała alkohol podczas ciąży. Do tych zaburzeń zalicza się m.in. alkoholowy zespół płodowy (FAS). Jest to nieuleczalny zespół chorobowy, będący formą ciężkich wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych.

Konferencja

Prelegentkami konferencji były: dr Susan J. Astley z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, która od 30 lat jest prekursorką i specjalistką w diagnostyce FASD, dr Gro Løhaugen, wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia FASD, oraz prof. Halina Pawłowska-Jaroń z krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, autorka licznych badań i publikacji dotyczących dzieci z FASD.

Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników ze stosowaną od ponad dwudziestu lat w Stanach Zjednoczonych ścieżką diagnostyczną, pozwalającą na rozpoznanie u dzieci FAS/FASD. Zaprezentowano też narzędzia diagnostyczne i sposób ich wykorzystywania. Prelegentka z USA zwracała szczególną uwagę na dobór specjalistów, którzy powinni uczestniczyć w procesie diagnostycznym, aby stawiane rozpoznania były jak najbardziej precyzyjne i aby unikać nadużyć. Ważnym celem konferencji było też zapoznanie jej uczestników z metodami wspierania rodziny dziecka, w tym przede wszystkim rodziców. Mówiono o tym, jakie techniki stosować, by wspierać ich w trakcie wyzwań oraz co robić, by efektywnie współpracować m.in. ze szkołą, do której uczęszcza dziecko z FAS/FASD.

Obecność przedstawicieli Diakonii

Wiele projektów diakonijnych skierowanych jest do dzieci, również do tych, które muszą się mierzyć z niewłaściwymi zachowaniami swoich rodziców. Dlatego w konferencji wzięli udział przedstawiciele kilku polskich instytucji diakonijnych: Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, Świetlicy Środowiskowej EKIPA w Katowicach-Szopienicach oraz Grupy Pedagogów Ulicy UNO Centrum Misji i Ewangelizacji (Bytom/Dzięgielów).

„Cieszymy się, że organizatorzy [konferencji – przyp. red.] zdecydowali się podjąć tak ważną dla wielu rodzin tematykę, jaką jest diagnostyka i terapia FAS/FASD. Szybkie przeprowadzenie diagnostyki i podjęcie działań zaradczych już na wczesnym etapie życia dziecka pozostaje szczególnie istotne zarówno z punktu widzenia kolejnych lat nauki, jak i całego dorosłego życia człowieka” – napisała dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk w swym liście do prezesa Fundacji Fascynujący Świat Dziecka.