Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Konferencja WICAS – Przemoc, wspólnota, duchowość

19 czerwca 2007

Po raz pierwszy w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Polska wybrana została przez WICAS (Womens in Church and Society – Biuro ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie) jako miejsce konferencji tej agendy Światowej Federacji Luterańskiej. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca WICAS – Pani Priscilla Singh, na co dzień urzędująca w siedzibie ŚFL w Genewie.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń – zarówno czysto praktycznych, jak i dotyczących sfery duchowej – związanych z pracą kobiet w Kościołach luterańskich Europy Środkowej i Wschodniej.

W konferencji uczestniczyły panie z Czech (z Kościoła ewangelickiego i czeskobraterskiego), Węgier, Słowacji, Łotwy, Rosji i Serbii.

Finał konferencji stanowiły wybory koordynatorki pracy kobiet kościołów luterańskich regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W szranki stanęły dwie kandydatki: Pani Anna Mosnáková z Serbii i Pani Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska KEAw RP. Głosowanie uczestniczek zadecydowało, iż od wiosny 2008 roku funkcję koordynatorki obejmie Pani Anna Mosnáková.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z konferencji (wkrótce).