Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Kościół i Diakonia – wspólnie pomagamy na granicy

5 grudnia 2021

Kościół i Diakonia – wspólnie pomagamy na granicy. Włącz się do akcji!

Sytuacja osób przebywających na granicy cały czas jest trudna. Spada temperatura, warunki stają się coraz trudniejsze. Cały czas można włączyć się w akcję pomocy!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce apeluje o składanie ofiar na rzecz uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy. Apel wystosowali wspólnie Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prezes Diakonii. Na wpłaty czekamy do 15 grudnia 2021.

Przeczytaj apel Diakonii Polskiej podpisany przez biskupa Jerzego Samca i biskupa Ryszarda Bogusza: PL apel uchodźcy_Diakonia

DAROWIZNY PIENIĘŻNE

Ofiary na rzecz tych, którzy przebywają w polskim pasie granicznym, można przekazywać na konto Diakonii Polskiej indywidualnie oraz również poprzez parafie ewangelickie. Z zebranych funduszy koordynowana będzie bieżąca pomoc dla uchodźców, realizowana m.in. we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, jedyną organizacją mającą prawo wjazdu do strefy stanu wyjątkowego.

Dane konta bankowego:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)

Miodowa 21, 00-246 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 
z dopiskiem „Uchodźcy”

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotpay na www.diakonia.org.pl/darowizny

DAROWIZNY RZECZOWE

W pierwszej kolejności zachęcamy do wpłat pieniężnych. Taka forma pomocy pozwala na maksymalną elastyczność działania (zakup konkretnych rzeczy, na które akurat jest zapotrzebowanie). Jeśli jednak w Parafiach prowadzone będą zbiórki darów rzeczowych, to po zakończeniu akcji prosimy o przesłanie tego, co zebrano do Centrum Luterańskiego w Warszawie.

Dary zostaną przekazane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym Kościół Ewangelicko-Augsburski współpracuje od dłuższego czasu. RPO podczas swoich wizyt interwencyjnych przekazuje także dary rzeczowe osobom znajdującym się przy granicy, czy też przebywającym w ośrodkach strzeżonych i placówkach Straży Granicznej w oczekiwaniu na zakończenie długiej procedury.

CZEGO POTRZEBA?

 1. Dobrej jakości ciepłych ubrań
 2. Kompletów dresów, bielizny damskiej i męskiej, ciepłych skarpet, plastikowych klapków
 3. Butów dla dzieci i dorosłych
 4. Artykułów spożywcze (np. batony energetyczne)
 5. Artykułów higienicznych (szampony, żele itp.)
 6. Materiałów plastycznych dla dzieci, gier, zabawek

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY?

 1. Kościół Ewangelicko-Augsburski zorganizował zbiórkę ofiar dla Fundacji Ocalenie, która prowadzi działania zarówno na granicy z Białorusią, jak i pomaga uchodźcom w dalszym pobycie w Polsce. Kościół współpracuje z Fundacją od wielu lat. Łącznie zebraliśmy we wrześniu 39 830 zł.
 2. We współpracy z Ewangelickimi Kapelanami Straży Granicznej Diakonia Polska przygotowała 500 zestawów pomocowych dla osób przebywających na granicy. To pierwszy etap pomocy rzeczowej dla uchodźców – darów przekazanych osobom na wolnym powietrzu i w ośrodkach strzeżonych.
 3. We współpracy z Ewangelickim Stowarzyszeniem Betel Diakonia Polska wsparła ośrodek strzeżony dla cudzoziemców w Kętrzynie. Dzięki przekazanej dotacji celowej w wysokości 5.000 zł zakupiono najpotrzebniejsze produkty – ciepłą odzież i zimowe obuwie, a także artykuły spożywcze, higieniczne, które stanowią bezpośrednią pomoc dla osób przebywających w placówce.
 4. Na apel Diakonii Polskiej, wystosowany wspólnie przez Biskupa Kościoła i Prezesa Diakonii, odpowiadają parafie, które prowadzą zbiórki konkretnych darów rzeczowych. W ten sposób wsparcie uzyskają zarówno ośrodki strzeżone i uchodźcy przebywający na granicy, jak i osoby, które znalazły się w placówkach medycznych w strefie przygranicznej. Parafie zbierają także darowizny pieniężne, które po zakończeniu zbiórki zostaną łącznie przekazane do Diakonii, skąd koordynowana będzie dalsza pomoc.
 5. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na swoim posiedzeniu w dniach 15-17 października 2021 wydał oświadczenie odnośnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zwrócono uwagę na konieczność troski o najsłabszych, którzy sami nie mogą zabrać głosu w swojej sprawie. „Jako przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, nie chcemy pozostawać obojętni na rozwój wypadków na wschodniej granicy naszego kraju” – napisano. Odwołano się do potrzeby okazania miłosierdzia, szczególnie w kontekście doniesień o coraz trudniejszej sytuacji migrantów i uchodźców. „Jako Synod Kościoła pragniemy wspierać w naszym Kościele wszystkie inicjatywy, które niosą pomoc osobom potrzebującym na białorusko-polskiej granicy. Wzywamy naszych współwyznawców, by nie pozostawali obojętni wobec ofiar tego kryzysu i, na miarę swoich możliwości, angażowali się w pomoc tym, którzy jej teraz szczególnie potrzebują. Wierzymy, że takie zaangażowanie i wsparcie udzielane we współpracy z tymi wszystkimi, którym los migrantów nie jest obojętny, jest praktyczną realizacją Ewangelii” – dodano z perspektywy realizacji praktycznych działań pomocowych.
 6. Przedstawiciele Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przekazali dary rzeczowe dla szpitala w Hajnówce. Od kilku miesięcy rośnie liczba przypadków hospitalizacji uchodźców, którzy przekraczają granicę na tym terenie. Jednocześnie w szpitalu rośnie liczba pacjentów z COVID-19, a ponadto placówka przyjmuje planowych pacjentów. Personel jest przemęczony, zaczyna brakować łóżek, potrzebne są nowe ubrania, bo te, w których trafiają do szpitala uchodźcy, nie nadają się do użytku. Na apel szpitala odpowiedzieli m.in. Diakonia Polska i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Wśród przekazanych darów znalazły się zarówno środki ochrony osobistej wykorzystywane w sytuacji pandemii (maseczki FFP2, kombinezony medyczne i rękawiczki nitrylowe), jak i artykuły pomocowe, takie jak spodnie dresowe, podkoszulki, bielizna, skarpetki, sztućce, batony energetyczne i soki.
 7. Przedstawiciele Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przekazali dary dla osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. W ośrodku przebywają rodziny – ok. 160 osób, w tym połowę stanowią dzieci. Osoby te czekają na decyzję w sprawie legalizacji ich pobytu w Polsce. Wśród przekazanych darów znalazły się m.in.: artykuły spożywcze i higieniczne, odzież i obuwie, gry dla dzieci i przybory szkolne. W czasie tego wyjazdu przedstawicielom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przekazano także pakiety pomocowe dla uchodźców przebywających w strefie przygranicznej. Zestawy zawierały śpiwór, koc polarowy i baton energetyczny, przekazano także 13 par trekingowych butów dziecięcych.
 8. Przedstawiciele Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przekazali dary dla osób przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku oraz w ośrodkach recepcyjnych w strefie przygranicznej. W ośrodku w Białymstoku przebywa ok. 100 osób, w tym rodziny z dziećmi. Wśród przekazanych darów znalazły się m.in.: artykuły spożywcze, obuwie, a także folie i koce termiczne oraz koce polarowe. Pomoc została zrealizowana we współpracy ze strażnikami granicznymi ze Stowarzyszenia Łączy nas Granica, z którym Diakonia nawiązała kontakt dzięki współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.