Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Przekaż nam swój 1%. KRS: 0000260697
Czytaj więcej

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

5 września 2020

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

(fot. nevena_minova/pixabay)

Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. To dobry moment, by z jednej strony przyjrzeć się działalności organizacji pomocowych, z drugiej zaś zastanowić nad swoim własnym zaangażowaniem we wspieranie ludzi w potrzebie. Diakonia Polska od ponad dwudziestu lat niesie pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej.

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest obchodzony 5 września, w rocznicę śmierci Matki Teresy z Kalkuty, niosącej pomoc potrzebującym w Indiach i innych miejscach na świecie, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 1979 r.

ONZ w swojej Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zwraca uwagę, że zwalczanie biedy, w tym skrajnego ubóstwa, stanowi największe wyzwanie współczesnego świata. Jest też konieczne dla zrównoważonego rozwoju. Agenda wzywa do solidarności z ludźmi najbardziej potrzebującymi wsparcia. Podkreśla też rolę organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu celów Agendy, które można podzielić na pięć głównych obszarów: ludzie, ochrona środowiska, dobrobyt, pokój i partnerstwo.

Diakonia Polska jest organizacją, która od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność dobroczynną. Realizowane przez nią projekty mają na celu wsparcie dzieci, młodzieży, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, seniorów, osób z niepełnosprawnością, chorych, poszkodowanych przez katastrofy i klęski żywiołowe i in. Diakonia Polska współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą, koordynuje projekty wolontariackie, organizuje konferencje i konsultacje na temat wyzwań socjalnych współczesnego świata.

Pandemia COVID-19 jeszcze dobitniej pokazała, jak ważna jest ogólnoludzka solidarność i jak bardzo jesteśmy, jako ludzie, odpowiedzialni za siebie nawzajem. W Międzynarodowym Dniu Dobroczynności zachęcamy do angażowania się w działalność dobroczynną i wspierania organizacji niosących pomoc ludziom w potrzebie.

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca