Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Międzynarodowy Dzień Wózka Inwalidzkiego

2 marca 2021

1 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wózka Inwalidzkiego. To dobry moment, aby zwrócić uwagę na kwestie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także przypomnieć o działaniach Diakonii Polskiej i placówek diakonijnych na rzecz wsparcia takich osób.

Międzynarodowy Dzień Wózka Inwalidzkiego ma na celu zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ, jaki ma wózek inwalidzki na życie wielu osób, docenienie pracy milionów ludzi, którzy wspierają osoby potrzebujące wózka i tworzą świat bardziej dla nich dostępny, a także uznanie faktu, że dziesiątki milionów ludzi potrzebujących wózka nie ma do niego dostępu i konstruktywna reakcja na tę sytuację.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostęp do odpowiedniego wózka inwalidzkiego, ale także chodzika czy kul stanowi możliwość samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. To możliwość pracy, podróżowania, uczestnictwa w kulturze, wydarzeniach społeczno-politycznych, życiu towarzyskim czy religijnym. Ważnym elementem jest też uniwersalna architektura i infrastruktura, bez barier uniemożliwiających równy dostęp dla każdej osoby, również z niepełnosprawnością.

Osoby na wózkach inwalidzkich mogą prowadzić aktywne życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Mogą być politykami, aktywistami, kierowcami, nauczycielami, uczniami, studentami, tancerzami, sportowcami. I są. Trzeba jednak zapewnić im dostęp do odpowiedniego sprzętu, rozwiązań infrastrukturalnych i opieki zdrowotnej. W ten sposób budujemy społeczeństwo solidarne i inkluzywne, niedopuszczające do wykluczenia części osób.

Diakonia Polska i inne placówki diakonijne od lat prowadzą intensywne działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi. Stacje i ośrodki diakonijne oferują dostęp do rehabilitacji czy edukacji. W wielu miejscowościach przy instytucjach diakonijnych i parafiach ewangelickich działają wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą się przemieszczać i aktywnie brać udział w życiu społecznym. Prowadzone są też doraźne zbiórki i projekty mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

 

Czytaj również: Wózkiem w Polskę