Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Miłosierdzie to nie oferta, to nasz obowiązek

11 października 2015

Miłosierny

Bp Ryszard Bogusz wręcza Nagrodę Diakonii Urszuli Pasławskiej (fot. mk)

Posłanka Urszula Pasławska została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej Diakonii Polskiej „Miłosierny Samarytanin”. Wyróżnienie za 2015 r. otrzymała Aurelia Jarosz, zaś nagrody specjalne przyznano Wolfgangowi Knochowi i Günterowi Kirschbaumowi z Niemiec.

Już po raz dziewiąty Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) przyznała swoje nagrody. Zostały one rozdane podczas uroczystej ekumenicznej XIV Gali Ubi Caritas, która odbyła się 10 października w warszawskim Teatrze Polskim. Nagrody i wyróżnienia przyznały także rzymskokatolicki Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Tegoroczną Nagrodę Główną Diakonii Polskiej i statuetkę „Miłosierny Samarytanin” otrzymała Urszula Pasławska, członkini parafii ewangelicko-augsburskiej w Sorkwitach i posłanka na sejm, od lat zaangażowana społecznie i politycznie. Dzięki jej zaangażowaniu, poradom i konsultacjom rozwinęła się Diakonia Mazurska i stała rozpoznawalnym znakiem luteranizmu na Warmii i Mazurach, budując tym samym pozytywny wizerunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Bez względu na to, jakie piastuje stanowiska, zawsze można liczyć na jej zaangażowanie i pomoc na rzecz drugiego człowieka, w szczególności na rzecz ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie. Jej otwarta i prostolinijna postawa, pozbawiona tzw. „politycznego słodzenia” prowadzi do rzeczowych i konkretnych działań – mówił o laureatce w laudacji prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, który wraz z dyrektor Diakonii Wandą Falk wręczał nagrody. – To nagroda dla wszystkich, którzy wspierają działalność charytatywną na Mazurach. Miłosierdzie to nie oferta, to nasz obowiązek – podkreśliła Urszula Pasławska dziękując za nagrodę.

Diakonia Polska, wzorem lat ubiegłych, przyznała też wyróżnienie. Otrzymała je Aurelia Jarosz z parafii ewangelicko-augsburskiej w Drogomyślu. Z wykształcenia jest pielęgniarką, wiele lat pracowała w Sanepidzie w Cieszynie. Od 10 lat jest wolontariuszką w Stacji diakonijnej w Drogomyślu. Lubi inicjować nowe akcje, charakteryzuje się empatią i zaangażowaniem.

Po raz kolejny Diakonia Polska przyznała również swoje nagrody specjalne. Otrzymali je Wolfgang Knoch i Günter Kirschbaum z Niemiec. Wolfgang Knoch z Bonn, zaangażowany członek Kościoła Ewangelickiego Nadrenii, w latach 80. jako jeden z pierwszych ruszył z transportami darów dla ludzi za „żelazną kurtyną”. Do dziś pielęgnuje swoje kontakty z Polską. Günter Kirschbaum z Lich od 30 lat jako wolontariusz organizował wraz z Anną Rüst transporty charytatywne dla Polski, zaopatrując parafie, stacje diakonijne i szpitale w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Dziękując za nagrodę Wolfgang Knoch nawiązał do obecnego kryzysu uchodźczego. – Musimy pomagać uchodźcom. Nie chcemy być faryzeuszami, którzy tylko modlą się do dziecka – uchodźcy w Boże Narodzenie – podkreślił.

Tegoroczna Gala Ubi Caritas była też okazją do świętowania 25-lecia reaktywowania działalności Caritas Polska. Przedstawiciele Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Eleos Kościoła Prawosławnego wspominali początki współpracy ekumenicznej z Caritas na przełomie wieków. Wanda Falk przypomniała, że pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. – W miłosierdziu jesteśmy jedno. Nie ma miłosierdzia ewangelickiego czy katolickiego – zaznaczył bp Ryszard Bogusz.

Galę Ubi Caritas zakończył koncert Natalii Niemen.

 

Poniżej fotorelacja z uroczystości (fot. mk)

Zdjęcia