Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Na półmetku…

26 lutego 2010

W dniach od 11. do 15. stycznia 2010 r. w Istebnej odbyło się seminarium śródroczne dla zagranicznych wolontariuszy. Grupa młodych ludzi służy od września 2009 r. w różnych ośrodkach kościelnych w ramach programu „Wolontariatu Europejskiego” oraz zastępczej służby wojskowej. Podczas seminarium mieli okazję do omówienia swojej pracy oraz doświadczeń związanych z kilkumiesięcznym pobytem w innym kraju, wzięli także udział w warsztatach poświęconych nowej dla nich metodzie pracy z ludźmi jaką jest clowning. 
 
Zagraniczni wolontariusze w ramach programu „Wolontariat Europejski” służą od września 2009 r. w trzech ośrodkach kościelnych: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karpaczu, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu oraz w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku.

W seminarium wzięli udział także wolontariusze odbywający zastępczą służbę wojskową w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie oraz organizacji „Gaudium et Spes” także w Krakowie.

W ramach programu seminarium, wolontariusze wzięli udział w warsztatach pedagogicznych, psychologicznych, mieli okazję podsumować swoje doświadczenia związane z realizacją projektów, ćwiczyli swoją kreatywność na warsztatach z clowningu, poznawali kulturę polską „od kuchni” – biorąc udział w warsztatach kulinarnych.