Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii 2012

7 października 2012

Diakonia Polska

Kinga Januszko podczas Gali Ubi Caritas (fot. Michał Karski)

Już po raz szósty Diakonia Polska przyznała statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu zaangażowania na rzecz pracy diakonijnej oraz za samarytańskie serce. Nagrodę główną otrzymała Kinga Januszko. Wyróżnienia przyznano Irmgardzie Wacławik i Joannie Głogowskiej.

Nagrody zostały rozdane 6 października podczas uroczystej XI Gali Ubi Caritas, która odbyła się w warszawskim Teatrze Roma. Uroczystość miała charakter ekumeniczny – swoje nagrody przyznały również rzymskokatolicki Caritas Polska oraz prawosławny Eleos.

Nagrodę główną Diakonii za rok 2012 otrzymała Kinga Januszko, która od 12 lat z wielkim sercem i zaangażowaniem prowadzi stację diakonijną przy parafii w Sorkwitach. W ramach działalności stacji udzielana jest pomoc m.in. osobom starszym, bezrobotnym, uzależnionym, ubogim, prowadzona jest też świetlica dla dzieci.

Wyróżnienie Diakonii Polskiej otrzymały w tym roku Irmgarda Wacławik i Joanna Głogowska z parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu. Od 2006 r. prowadzą przy tej parafii działalność Klubu Seniora, aktywizując w ten sposób wiele starszych i samotnych osób.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii, oraz bp Rudolf Bażanowski, prezes Diakonii Diecezji Mazurskiej.

Poniżej fotorelacja z uroczystości (fot. Michał Karski)

Zdjęcia