Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii 2014

4 października 2014

Artur Pawłowski

Artur Pawłowski – laureat tegorocznej Nagrody Diakonii

Artur Pawłowski z Gdańska został laureatem tegorocznej Nagrody Głównej Diakonii Polskiej „Miłosierny Samarytanin”. Wyróżnienia otrzymały Marta Twardzik i Maria Wałach, zaś nagrody specjalne przyznano ks. Christophowi Ehrichtowi i bp. Marianowi Niemcowi.

Diakonia Polska już po raz ósmy przyznała swoje nagrody. Zostały one rozdane podczas uroczystej ekumenicznej XIII Gali Ubi Caritas, która odbyła się 4 października w warszawskim Teatrze Kamienica. Nagrody i wyróżnienia przyznały także rzymskokatolicki Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego, a także – po raz pierwszy – Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W tym roku Nagrodę Główną Diakonii Polskiej i statuetkę „Miłosierny Samarytanin” otrzymał Artur Pawłowski z Gdańska. Urodzony w 1930 r., po wojnie związał się z parafią luterańską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Od wielu lat jest zaangażowany w jej działalność diakonijną, pełni funkcję przewodniczącego parafialnej Komisji Diakonijnej, na bieżąco organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Obecnie, już jako senior, opiekuje się innymi seniorami, prowadzi służbę odwiedzinową, przygotowuje świąteczne paczki. Dla wszystkich ma zawsze czas i chętnie służy dobrym słowem, radą oraz pomocą – w miarę swoich możliwości. Od wielu lat w sezonie letnim prowadzi „drzwi otwarte” w kościele Zbawiciela w Sopocie – mówił o laureacie w laudacji bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej, który wraz z Wandą Falk, dyrektor generalną Diakonii, wręczał nagrody.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku Diakonia Polska przyznała wyróżnienia dwóm osobom. Otrzymały je Marta Twardzik i Maria Wałach. Marta Twardzik, związana z parafią luterańską w Bielsku i diecezją cieszyńską, była długoletnią sekretarką ks. sen. Jana Szarka. Zajmowała się dystrybucją darów rzeczowych z zagranicy w latach 80., gotowaniem obiadów dla osób ubogich, organizowaniem pomocy dla chorych, seniorów i osób samotnych w parafii. Przez wiele lat prowadziła kolonie dla dzieci.

Maria Wałach przez blisko 30 lat była wolontariuszką w parafii luterańskiej w Białej. Prowadziła służbę odwiedzinową, pomagała w organizacji spotkań dla seniorów, gotując posiłki, obsługując przy stole. Ofiarna i oddana innym, wrażliwa na potrzeby bliźnich. Zarówno Marta Twardzik, jak i Maria Wałach nie mogły być obecne podczas przyznania wyróżnienia.

W tym roku Diakonia Polska przyznała również dwie nagrody specjalne. Pierwszą otrzymał ks. Christoph Ehricht z Kościoła Ewangelickiego Północnych Niemiec. To wieloletni pełnomocnik ds. diakonii w Kościele Ewangelickim Pomorza. Był pomysłodawcą trójpartnerstwa pomiędzy Greifswaldem w Niemczech, Koszalinem i Växjö w Szwecji, które zaowocowało bardzo aktywną współpracą w zakresie diakonii. Jest blisko związany z Diakonią Koszalin, którą od wielu lat wspiera w różnych projektach.

Drugą nagrodę specjalną otrzymał bp Marian Niemiec, który od wielu lat prowadził w Opolu pracę na polu społecznym i hospicyjnym. Od 11 lat jest zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, w ramach którego działa Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”.

 

Więcej o nagrodzie Diakonii Polskiej tutaj

 

Poniżej fotorelacja z gali

Zdjęcia