Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii Polskiej 2018

29 września 2018

Miłosiernego Samarytanina

Laureaci Nagród Diakonii Polskiej 2018 wraz przedstawicielami Diakonii i nuncjuszem apostolskim w Polsce (fot. Michał Karski)

 

Zuzanna Świniarska została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską). Wyróżniona została Kerstin Harms, zaś nagrodę specjalną otrzymał ks. Stefan Süß.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała Zuzannie Świniarskiej, wolontariuszce, która od lat jest zaangażowana w działalność stacji diakonijnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach na Mazurach. W ramach tej działalności wspiera potrzebujących na terenie gminy Sorkwity. Pomaga seniorom, prowadzi pośrednictwo pracy, świetlicę dla dzieci, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu. Koordynuje również przekazywanie pomocy rzeczowej dla osób będących w potrzebie. „Te wszystkie działania są możliwe dzięki zaangażowaniu Zuzanny Świniarskiej, która poprzez swoją pracę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi jest dla innych inspiracją i wzorem do naśladowania. Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska pragnie wyrazić laureatce uznanie i wdzięczność za jej wrażliwość i autentyczne zainteresowanie losem bliźnich w potrzebie” – czytamy w laudacji dla laureatki.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała też wyróżnienie oraz nagrodę specjalną. Wyróżnienie otrzymała Kerstin Harms z Bienenbüttel w Niemczech, współzałożycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia „Freunde Masurens” (Przyjaciele Mazur), która organizuje dla mieszkańców Mazur transporty z pomocą rzeczową i żywnością. W ich ramach do mazurskich parafii ewangelickich, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz kościelnych domów opieki i samopomocy przekazano sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież. Kerstin Harms współtworzy też „Rozmowy sorkwickie” – prelekcje połączone z poczęstunkiem dla gości.

Tegoroczną nagrodę specjalną Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego otrzymał ks. Stefan Süß z Guben w Niemczech, rektor i przewodniczący Naëmi-Wilke-Stift – niemieckiej fundacji diakonijnej, prowadzącej m.in. szpital, szkołę pielęgniarską, punkt doradztwa rodzinnego, stację diakonijno-socjalną, przedszkole, żłobek. Ks. Süß nawiązał kontakty między diakonatami w Guben i Dzięgielowie. Zainicjował współpracę między Naëmi-Wilke-Stift, Diakonią Cieszyńską i Diakonią Śląską (Slezská diakonie) w Czechach, w ramach której organizowane są wyjazdy studyjne. Organizuje transporty ze sprzętem rehabilitacyjnym dla domów pomocy społecznej, wypożyczalni sprzętu i szpitali w Polsce. Współpracuje z polskimi organizacjami samorządowymi w Gubinie w zakresie pomocy medycznej. Organizuje też akcję przygotowania paczek świątecznych dla ubogich dzieci w Polsce i Czechach.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 29 września w podziemiach rzymskokatolickiej katedry św. Floraina na warszawskiej Pradze. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

 

Więcej o nagrodzie Diakonii Polskiej tutaj

 

Fotorelacja z przyznania nagród (fot. Michał Karski)

Zdjęcia