Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nowa grupa wolontariuszy zagranicznych

17 października 2017

seminarium

Wolontariusze zagraniczni 2017/18. Od lewej: Lea Barbers, Freya Bertram, Lea Hirschfeld, Klara Madejova, Pauline Gerault, Florian Fontaine, Tamara Egri, Adam Peres oraz koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej Ewa Wunsz (fot. mk)

 

Ośmioro wolontariuszy z kilku krajów europejskich rozpoczęło projekty wolontariatu międzynarodowego koordynowane przez Diakonię Polską. Na początek spotkali się na seminarium wprowadzającym.

Seminarium odbyło się w Warszawie od 26 do 29 września. Prowadziła je Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej. Wzięło w nim udział ośmioro wolontariuszy z Czech, Francji, Niemiec, Słowacji i Węgier.

Podczas seminarium wolontariusze otrzymali informacje o Polsce, Warszawie, Diakonii Polskiej, Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Zostali zapoznani z formalnościami związanymi z realizacją ich projektów. Opowiadali również o sobie, swoich krajach oraz motywacjach i oczekiwaniach związanych z wolontariatem w Polsce. Zwiedzali też warszawską starówkę.

Od października do czerwca wolontariusze w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS) będą pracować w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu (Freya Bertram z Niemiec i Adam Peres ze Słowacji), Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku (Klara Madejova z Czech), Przedszkolu nr 1 „Kosmatek” w Koninie (Lea Barbers z Niemiec, do której wkrótce ma dołączyć Yevhenii Eroshenko z Ukrainy), Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (Pauline Gerault i Florian Fontaine z Francji) oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach (Tamara Egri z Węgier i Lea Hirschfeld z Niemiec).

mk