Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Początek projektów wolontariackich

5 października 2015

projekty

Od lewej: koordynatorka wolontariatu w Diakonii Ewa Wunsz oraz wolontariusze: Christine Niezborala, Leon Heckmann, Nina Wassmann, Johannes Ehrenfeld, Judit Varga, Eike Bens i Marco Sedlbauer (fot. mk)

 

Nowa grupa wolontariuszy zagranicznych rozpoczęła w Polsce swoje projekty wolontariatu międzynarodowego koordynowane przez Diakonię Polską. Podczas seminarium wprowadzającego zapoznali się w najważniejszymi informacjami dotyczącymi wolontariatu i Polski. Mieli też okazję do poznania się nawzajem.

Diakonia Polska koordynuje projekty dla wolontariuszy zagranicznych w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) oraz Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD). W jej seminariach biorą udział również wolontariusze Znaków Nadziei. Tegoroczne seminarium wprowadzające odbyło się od 29 września do 2 października w Warszawie i było prowadzone przez Ewę Wunsz, koordynatorkę ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej. Uczestniczyło w nim siedmioro wolontariuszy z Niemiec i Węgier (dwójka wolontariuszy nie mogła być obecna).

Uczestnicy seminarium zapoznali się ze sprawami formalnymi związanymi z ich projektami. Otrzymali też podstawowe informacje na temat Diakonii oraz historii i kultury Polski. Odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wzięli udział w grze terenowej na stołecznej starówce. Seminarium było również dla nich okazją do poznania siebie nawzajem.

Od początku października wolontariusze realizujący projekty EVS oraz IJFD pracują w: biurze Diakonii Polskiej w Warszawie (Nina Wassmann z Niemiec), Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu (Johannes Ehrenfeld z Niemiec), Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku (Judit Varga i Renáta Nagy z Węgier) oraz w Domu Opieki „Laurentius” w Olsztynie (Eike Bens i Marco Sedlbauer z Niemiec).

Ponadto projekty Znaków Nadziei realizuje dwoje młodych Niemców: Christine Niezborala w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu i Leon Heckmann w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie. Wkrótce dołączy do nich jeszcze jeden wolontariusz, który będzie pracował w organizacji Gaudium et Spes w Krakowie.