Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podsumowanie projektów wolontariuszy zagranicznych

29 czerwca 2013

W Mikołajkach odbyło się seminarium końcowe dla zagranicznych wolontariuszy realizujących w Polsce projekty wolontariackie koordynowane przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Był to czas podsumowań i dzielenia się doświadczeniami.

Seminarium odbyło się od 13 do 16 czerwca w parafii luterańskiej w Mikołajkach. Prowadziła je Agnieszka Jelinek z Diakonii Polskiej.

Podczas zajęć przeprowadzona została ewaluacja projektów. Wolontariusze podsumowali swoje doświadczenia i wiedzę, które zebrali w czasie pobytu w Polsce. Zastanawiali się też nad swoimi planami na przyszłość. Wielu z nich chce kontynuować kontakty z Polską – czy to poprzez wybrane kierunki studiów, czy to w ramach innych projektów i wymian młodzieżowych.

Pobyt w Mikołajkach był też okazją do przyjrzenia się pracy tamtejszych ośrodków diakonijnych – Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Wolontariusze zapoznali się również z historią i obecną sytuacją socjalno-ekonomiczną Mazur oraz wzięli udział w warsztatach samorozwoju. Był też czas na kajaki i rejs statkiem po jeziorze.

W seminarium wzięło udział siedmioro wolontariuszy: Nina Liesen, Johanna Block, Hans-Georg von Zahn, Timea Sóos, Emilie Svane Bruhn, Jessica Kaminski i Michelle Barholz. Przez ostatni rok pracowali oni w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, biurze Diakonii Polskiej w Warszawie, stowarzyszeniu „Gaudium et Spes” w Krakowie oraz w parafii luterańskiej w Krakowie.

Jesienią rozpoczyna się nowy rok wymiany wolontariackiej. Od października Diakonia Polska przyjmie nową grupę wolontariuszy zagranicznych – przyjedzie pięcioro młodych Niemców i jeden Węgier. Na wolontariat do Niemiec i Holandii Diakonia wysyła tym razem trzy osoby z Polski.

mk

 

Zdjęcia