Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Projekty wolontariackie w czasach pandemii

24 listopada 2020

Projekty wolontariackie w czasach pandemii

(fot. EDYN)

 

Przedstawiciele organizacji członkowskich EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network) spotkali się online na dorocznej konferencji. Głównym tematem poruszanym podczas obrad była działalność organizacji prowadzących projekty wolontariackie w czasach pandemii.

Konferencja odbyła się od 3 do 5 listopada. Pierwotnie planowana była we Wrocławiu, ale z powodu pandemii COVID-19 została zorganizowana online. EDYN jest siecią chrześcijańskich organizacji koordynujących programy wolontariatu długoterminowego w różnych krajach na świecie. Realizowane projekty dają możliwość wolontariatu w społecznych instytucjach zaangażowanych w ochronę środowiska, w instytucjach edukacyjnych, socjalnych, kościelnych. Jedną z organizacji członkowskich EDYN jest Diakonia Polska. Na konferencji reprezentowała ją Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu.

Pierwsza część spotkania miała charakter sprawozdawczy. Podkreślono trudności w realizacji zamierzonych planów. Ze względu na pandemię prace musiały przenieść się do internetu. Nie udało się zorganizować spotkań międzynarodowych, podróży studyjnych, wizyt partnerskich. Więcej jest natomiast spotkań online i rozmów telefonicznych. Niewykorzystany budżet na wizyty studyjne i partnerskie przechodzi na kolejne lata.

Ciągły stan nadzwyczajny

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń działalności organizacji prowadzących projekty wolontariackie w czasie pandemii. Uczestnicy opowiadali o trudnościach, z jakimi się spotkali w ostatnich miesiącach. Konieczne były ciągłe zmiany sposobu pracy, zwiększenie wsparcia dla wolontariuszy, reakcje na sytuacje awaryjne, takie jak choroba pracowników, opiekunów wolontariuszy lub samych wolontariuszy. Często trzeba było organizować dodatkowe zakwaterowanie ze względu na konieczność kwarantanny czy reorganizować działania wolontariuszy przenosząc je do internetu. Czasowo zamykane były granice, co utrudniało przemieszczanie się wolontariuszy. Obecnie utrudnione jest także goszczenie wolontariuszy spoza Unii Europejskiej, ze względu na niemożność uzyskania dla nich wizy wjazdowej.

Z powodu pandemii niektóre organizacje doświadczają poważnych kłopotów finansowych i kadrowych. Większość partnerów EDYN realizowała projekty w takim zakresie, jaki był możliwy przy uwzględnieniu restrykcji sanitarnych. Niemniej partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii już na początku pandemii zdecydowali o zakończeniu działań i od tego czasu nie goszczą i nie wysyłają wolontariuszy. Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali, że dla nich samych czas pandemii jest bardzo wyczerpujący emocjonalnie, pracują w ciągłym stanie nadzwyczajnym, bez możliwości robienia planów, nawet krótkoterminowych, przy braku stabilności finansowej.

– Organizacje prowadzące wolontariat borykają się obecnie z wielką niepewnością i problemami organizacyjnymi, związanymi z restrykcjami wprowadzanymi w różnych krajach, a dotyczącymi naszych wolontariuszy i przekładającymi się na realizację projektów. Organizacje doświadczają poważnych problemów kadrowych i finansowych. W skrajnych wypadkach program wolontariatu czasowo przestał istnieć. Większość organizacji, zwłaszcza takich, które prowadzą projekty w krajach europejskich, realizuje jednak projekty, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i otaczając wolontariuszy dodatkowym wsparciem – tłumaczy Ewa Wunsz.

Szkolenie

Drugiego dnia konferencji odbyło się szkolenie prowadzone przez trenerkę Annę Sławczewę z Wrocławia. Pierwszą część poświęcono zarządzaniu zmianami. Był to temat, który odpowiadał aktualnym potrzebom organizacji partnerskich – zarówno na poziomie zarządzania organizacją, jak i projektem.

W drugiej części szkolenia uczestnicy konferencji zapoznali się z narzędziami internetowymi, dzięki którym można prowadzić zajęcia zdalne z grupą (np. Zoom, Padlet, Trello, Wordwall). – Możemy skorzystać z nich sami oraz przeszkolić wolontariuszy, którzy także prowadzą zajęcia zdalne na naszych projektach – mówi Ewa Wunsz.

Koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej podkreśla, że konferencja ta miała wyjątkowe znaczenie w obecnym trudnym czasie pandemii COVID-19. – Dla mnie osobiście była szczególnie wartościowa ze względu na możliwość wymiany dobrych praktyk, wdrożonych w naszych organizacjach w okresie pandemii, oraz zaznajomienia się z nowymi narzędziami do pracy zdalnej z grupą – podsumowuje.

 

Czytaj też: Wolontariat w czasie pandemii