Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Przedświąteczna zbiórka żywności w Piszu

4 grudnia 2010

W dniach 3-4 grudnia 2010 r. Stacja Diakonijna w Piszu pod patronatem Banku Żywności w Olsztynie przeprowadziła zbiórkę żywności.
W trzech sklepach na terenie Pisza (w Delikatesach, Łukaszku i Carrefourze) udało się nam zebrać w tym roku 813 kg żywności! Jest to rekordowa zbiórka od czasu, gdy Stacja Diakonijna organizuje na terenie Pisza taką akcję 🙂
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Pisza i nie tylko, za otwarte serce i okazaną pomoc dla osób potrzebujących wsparcia, w szczególności w tym czasie przedświątecznym. Jest to wspaniały gest miłości, tej miłości jakiej uczy nas sam narodzony w Betlejem Jezus Chrystus… Otwarcie się na drugiego człowieka w jego biedzie i często bezradności jest wypełnianiem chrześcijańskiej miłości.
Zebrana podczas tej akcji żywność trafi do najbardziej potrzebujących rodzin powiatu piskiego.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować harcerzom z Pisza za ich nieoceniony wkład pracy oraz koordynatorowi tegorocznej zbiórki, Mateuszowi Chmielowi!