Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rehabilitacja Piotra. Akcja pomocy nadal trwa.

7 września 2020

pomóżmy mu odzyskać sprawność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fot. ustron.naszemiasto.pl)

Piotr ma 41 lat. Jest policjantem pracującym w Ustroniu. W maju 2020 roku uległ wypadkowi, w rezultacie którego doznał złamania kręgosłupa, urazu głowy i stłuczenia narządów wewnętrznych. Po natychmiastowej operacji neurochirurdzy określili jego stan jako ciężki, stwierdzając m.in. niedowład kończyn dolnych.

Aspirant sztabowy Piotr Glenc, dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustroniu, służy w policji od blisko 15 lat. Od 10 lat jest zaś dzielnicowym. Stoi na straży prawa i pomaga innym w życiowych problemach. Napotykając w swojej służbie rozmaite trudne sytuacje, zawsze stara się nieść pomoc innym, realizując swoje powołanie. Będąc wiernym policyjnej przysiędze służy obywatelom, czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców i ma na uwadze tych, którzy potrzebują wsparcia. Dziś jednak, po ciężkim wypadku, on sam potrzebuje pomocy.

Kosztowna rehabilitacja

Obecnie Piotr jest rehabilitowany w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym w Reptach koło Tarnowskich Gór. Koszty tej pooperacyjnej rehabilitacji pokrywa NFZ, działania te są jednak ograniczone w czasie. Dla odzyskania sprawności potrzebna będzie dużo dłuższa i kosztowna rehabilitacja, realizowana jedynie w ramach odpłatności prywatnej. Do tego dojdą także koszty zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Zbiórka – pomóżmy odzyskać sprawność

Piotr jest życzliwą i pomocną osobą. Za swoje zaangażowanie w codzienną pracę był także kilkukrotnie nagradzany. W związku z wypadkiem teraz to on potrzebuje naszego wsparcia. Koszty rocznej specjalistycznej rehabilitacji i zakupu niezbędnego sprzętu to 150 000,00 PLN.

Diakonia Polska uruchomiła zbiórkę środków na ten cel. Ofiary można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Rehabilitacja Piotra”

bądź też za pośrednictwem płatności elektronicznej DotPay na stronie internetowej Diakonii Polskiej w zakładce „Darowizny”:

www.diakonia.org.pl/darowizny (w rubryce „Cel” należy wpisać: „Rehabilitacja Piotra”).

 

Każda wpłata ma wielką wartość. Pomóżmy Piotrowi odzyskać sprawność!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy do tej pory wsparli rehabilitację Piotra Glenca. Odzew był natychmiastowy i duży, do końca 2020 roku zebrano 7o tys. zł, co pozwoliło zaplanować pierwsze dwa turnusy rehabilitacyjne w specjalistycznej klinice. Ponieważ koszty rocznej rehabilitacji i zakupu niezbędnego sprzętu są dużo większe – nie kończymy zbiórki i zachęcamy kolejne osoby do włączenia się!

pomóżmy mu odzyskać sprawność