Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rozszerzenie działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy

29 kwietnia 2022

Rozszerzenie działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy

Pracownicy biura Światowej Federacji Luterańskiej, Diakonii Polskiej i Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na otwarciu nowego biura w Warszawie (fot. Michał Karski)

 

Diakonia Polska we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe rozszerza swoją działalność związaną z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Działania pomocowe w tym zakresie prowadzi też Światowa Federacja Luterańska we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. W Warszawie otwarte zostało nowe biuro, w którym Diakonia i Federacja koordynować będą swoje projekty pomocowe na tym polu.

W związku z agresją zbrojną reżimu rosyjskiego na Ukrainę przed wojną uciekło z tego kraju ponad 5 mln osób, z czego ponad 3 mln do Polski. Powoduje to potrzebę szeroko zakrojonych działań pomocowych na rzecz uchodźców. Aktywne na tym polu są m.in. organizacje diakonijne i kościelne.

Diakonia Polska we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe prowadzi projekt pomocowy, w ramach którego m.in. wspierane są parafie, które zapewniły uchodźcom dach nad głową, organizowana jest pomoc rzeczowa dla osób poszkodowanych przez działania wojenne, prowadzone są działania integracyjne, udzielana jest pomoc psychologiczna.

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce prowadzi projekt wsparcia gotówkowego uchodźców z Ukrainy w sześciu miastach w Polsce (Bielsko-Biała, Bytom, Gdańsk, Ostróda, Wrocław i Zgierz). W tych punktach pomocy zapewnione zostanie również wsparcie psychologiczne dla dzieci doświadczających stresu pourazowego oraz wsparcie dla ofiar przemocy seksualnej czy przemocy ze względu na płeć.

29 kwietnia w Warszawie otworzone zostało biuro, w którym Diakonia Polska i Światowa Federacja Luterańska będą koordynowały swoje projekty pomocowe na rzecz uchodźców. W otwarciu wzięli udział pracownicy Diakonii Polskiej, Światowej Federacji Luterańskiej i biura Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obecni byli m.in. koordynator ds. pomocy humanitarnej ŚFL Allan A. Calma, dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec. W uroczystości wzięli też udział online pracownicy biura ŚFL w Genewie, w tym sekretarz generalna Federacji ks. Anne Burghardt.

 

Fotorelacja z otwarcia biura (fot. Michał Karski)

 

Zdjęcia