Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ruszyła II edycja cyklu szkoleniowego Przeciw przemocy

17 kwietnia 2009

Rozpoczęta 13 kwietnia 2008 r. druga edycja szkolenia zgromadziła 11 uczestników – osoby, które zarówno w samym Kościele, jak i w lokalnych środowiskach chcą przeciwdziałać przemocy rodzinnej. Nowa edycja będzie się składała z sześciu spotkań (trzy przed wakacjami, trzy po) i – podobnie jak poprzednia – ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne, aby rozpoznać sytuację przemocy, zmotywować ofiary i świadków do konstruktywnych działań w kierunku zmiany oraz wskazać właściwe instytucje świadczące fachową pomoc.

szkolenie

Wydawałoby się, że wystarczy tu zdrowy rozsądek, poczucie moralności i dobre chęci. Niestety, w toku szkolenia okazuje się, że nie jest to takie proste. Uczestnicy poznają nie tylko zawikłane mechanizmy utrzymujące ofiarę przy sprawcy przemocy, ale uczą się także korzystać w osobistych zasobów – własnych doświadczeń w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami i przezwyciężania ogarniajacej nas czasem bezradności.

Szkolenie i dalsza praca w dziedzinie przeciwdziałania przemocy wymaga sporej osobistej odwagi i determinacji. Życzymy uczestinkom sukcesów!