Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Seminarium dla wolontariuszy zagranicznych

24 stycznia 2012

 

Istebnej

Uczestnicy seminarium w Istebnej.

Od lewej: Claudius Proissl, Valentin Hofmann, Frantizska Töpler, Jonathan Maczkowski, Ewa Wunsz (koordynatorka wolontariatu), Katharina Siegmund, Barbara Matt, Vera Gewiss (fot. vg)

W Istebnej odbyło się seminarium śródroczne dla zagranicznych wolontariuszy służących w Polsce w ramach programu „Wolontariat Międzynarodowy”. Młodzi wolontariusze mieli okazję do omówienia dotychczasowych doświadczeń ze swojej pracy oraz rozwinięcia swoich umiejętności.

Seminarium odbyło się od 9 do 13 stycznia i było prowadzone przez Ewę Wunsz, koordynatorkę wolontariatu międzynarodowego w Diakonii Polskiej. Wolontariusze mieli okazję do omówienia swojej pracy oraz doświadczeń związanych z kilkumiesięcznym pobytem w innym kraju, poszerzyli także swoją wiedzę o Polsce.

W ramach programu seminarium jego uczestnicy wzięli udział w warsztatach pedagogicznych i psychologicznych, ćwiczyli swoją kreatywność, przygotowując propozycję własnych projektów, poznawali kulturę polską „od kuchni”, biorąc udział w warsztatach kulinarnych.

Grupa młodych ludzi służy od października 2011 r. w różnych ośrodkach kościelnych w ramach programu „Wolontariat Międzynarodowy”. Projekty wspierane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Program „Młodzież w działaniu”, Akcja 2 – Wolontariat Europejski oraz Fundację „Znaki Nadziei”.

Zagraniczni wolontariusze w ramach unijnego programu „Wolontariat Europejski” służą w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie oraz w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku.

W seminarium wzięli udział także wolontariusze wspierani przez fundację „Znaki Nadziei”, odbywający wolontariat w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu oraz w organizacji „Gaudium et Spes” w Krakowie.