Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Seminarium śródroczne dla wolontariuszy

4 marca 2014

seminarium śródroczne

Sarah Lensch, Tabea Hartmann, ks. Alfred Staniek (proboszcz parafii ewangelickiej w Istebnej), Ewa Wunsz, Hans Biskupski, Jessika Berz, Claudia Klyk, Hannah Salberg, Annika Kelm, Krysztian Levai i Marius Böhm (fot. archiwum C. Klyk)

W Istebnej odbyło się seminarium śródroczne dla wolontariuszy zagranicznych, którzy od października 2013 r. biorą udział w projektach wolontariatu międzynarodowego, koordynowanych przez Diakonię Polską.

Seminarium odbyło się od 10 do 17 lutego w ośrodku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Prowadziła je Ewa Wunsz, koordynatorka wolontariatu międzynarodowego w Diakonii Polskiej.

W ramach programu seminarium wolontariusze mieli okazję podsumować swoje doświadczenia związane z realizacją projektów. Ćwiczyli swoją kreatywność, przygotowując propozycję własnych działań w ramach realizowanych projektów, wzięli udział w warsztatach pedagogicznych, psychologicznych, poznawali kulturę polską „od kuchni”, biorąc udział w warsztatach kulinarnych, a także zapoznali się z historią oraz elementami folkloru regionu śląska cieszyńskiego.

W seminarium wzięli udział wolontariusze projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS): Annika Kelm pracująca w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, Tabea Hartmann (biuro Diakonii Polskiej w Warszawie) oraz Krysztian Levai i Hannah Salberg (Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku). W istebniańskim seminarium uczestniczyli także wolontariusze realizujący projekty poza EVS: Hans Biskupski i Marius Böhm pracują w Fundacji Laurentius w Olsztynie, Claudia Klyk w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Jessica Berz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie, a Sarah Lensch w organizacji Gaudium et Spes w Krakowie.