Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka diakonijna 2018

15 lutego 2018

diakonijna

Inauguracja Skarbonki diakonijnej 2018 (fot. mk)

 

Wraz z rozpoczęciem czasu pasyjnego rusza ekumeniczna akcja charytatywna Skarbonka diakonijna. Jej organizatorzy, wśród nich Diakonia Polska, zachęcają do nowoczesnego postu – rezygnacji z drobnych przyjemności i przekazywania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na rzecz osób potrzebujących.

Ta ekumeniczna akcja prowadzona jest przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: rzymskokatolicki Caritas, luterańską i reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. W Kościołach ewangelickich nazywana jest Skarbonką diakonijną, w Kościele Rzymskokatolickim Jałmużną Wielkopostną, zaś w Kościele Prawosławnym Ofiarą Wielkopostną.

W akcji tej zachęcamy wszystkich do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane organizatorom akcji na projekty na rzecz osób potrzebujących.

W tym roku zwracamy szczególną uwagę na udział w akcji najmłodszych spośród nas. W ten sposób chcemy promować kulturę dzielenia się oraz społecznej solidarności i odpowiedzialności. Celem akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń, w tym także dzieci, na potrzeby ludzi wykluczonych i marginalizowanych.

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Dar juniora dla seniora”. Ma uwrażliwiać nas wszystkich na potrzebę międzypokoleniowej integracji i wzajemnej odpowiedzialności za drugiego człowieka. – Ważne jest, aby osobom starszym pomagać nie tylko przez zapewnienie usług medycznych, ale przede wszystkim przez pielęgnowanie międzyludzkich relacji – podkreślała dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 14 lutego z okazji inauguracji akcji. – Poprzez tę akcję chcemy w tym roku uwrażliwić wszystkich na potrzeby osób starszych, które często czują się osamotnione – mówił ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Przedstawiciele organizacji prowadzących akcję zwracają też uwagę na ponadwyznaniowy i ponadnarodowy wymiar pomagania. – Skarbonki [Caritas, Diakonii i Eleos – przyp. red.] są tak bardzo podobne, bo i łzy rzymskiego katolika, prawosławnego, ewangelika są bardzo do siebie podobne. Słowa bólu, niezależnie w jakim języku wypowiedziane, są równie przejmujące – zauważył ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Eleos Kościoła Prawosławnego. – Biblijne przesłanie o czynieniu miłosierdzia realizuje się poza granicami i różnicami wyznaniowymi – powiedziała Wanda Falk.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce. Zebrane środki przeznaczy na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie osób potrzebujących, w zależności od potrzeb. Akcja trwa do Niedzieli Wielkanocnej.

 

Do pobrania:

Więcej o Skarbonce diakonijnej tutaj

 

Fotorelacja z inauguracji tegorocznej akcji (fot. mk)

Zdjęcia