Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2020

26 lutego 2020

Skarbonka Diakonijna 2020

Pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora” rozpoczyna się tegoroczna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna. Zachęcamy w niej do ograniczenia w Czasie Pasyjnym niektórych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na pomoc osobom potrzebującym.

1 marca 2020 r., w 1. Niedzielę Czasu Pasyjnego, obchodzoną jako Święto Diakonii, rozpocznie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim charytatywna akcja Skarbonka Diakonijna. Potrwa ona do Niedzieli Wielkanocnej, przypadającej w tym roku 12 kwietnia. Z perspektywy samej akcji to jubileuszowa 25. edycja – pierwsze skarbonki trafiły do parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w 1996 r.

Od roku 2006 akcja ma charakter ekumeniczny i prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

Solidarność międzypokoleniowa

Skarbonce Diakonijnej towarzyszy hasło „Dar Juniora dla Seniora” – przesłanie skierowane jest do przedstawicieli każdej generacji i stanowi wezwanie do dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Hasło zachęca do dialogu, w szczególności na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Tym bardziej, że wzajemna troska i towarzyszenie w potrzebie to istotne elementy zapobiegania współczesnym problemom społecznym, szczególnie w kontekście marginalizacji i wykluczenia osób starszych i samotnych.

Międzypokoleniowe kontakty pomagają w interpretowaniu świata, rozwijaniu życiowych umiejętności i zrozumieniu samego siebie. Czynią nas bardziej otwartymi na innych, uczą szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzmacniają więzi. Dlatego też zaproszenie do akcji kierujemy zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Włączając się w nią otwieramy się na siebie nawzajem, poświęcamy swój czas, rozmawiamy o wzajemnych potrzebach. Spotykamy się z drugim człowiekiem, wymieniamy życiowe doświadczenia, stwarzamy przestrzeń do współdziałania.

Małe ograniczenie – wielka pomoc

Poprzez akcję Skarbonka diakonijna zachęcamy do ograniczenia w czasie pasyjnym codziennych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Nasze wsparcie może przywrócić potrzebującym nadzieję i wiarę w poprawę życiowej sytuacji, przezwyciężyć osamotnienie w chorobie, darować poczucie bycia potrzebnym. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce.

 

Do pobrania: