Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka diakonijna na rzecz osób starszych

15 lutego 2012

Pomagam starszym

Konferencja prasowa na temat tegorocznej akcji „Skarbonka diakonijna” (fot. Caritas)

Pod hasłem „Pomagam starszym” rusza kolejna edycja ekumenicznej akcji „Skarbonka diakonijna”. W czasie pasyjnym kościelne organizacje charytatywne namawiają do rezygnacji z niektórych przyjemności na rzecz osób potrzebujących.

Akcja rozpocznie się w pierwszą niedzielę pasyjną. Prowadzona jest przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego razem z rzymskokatolickim Caritas Polska, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Pomagam starszym”. Jest ono związane z ogłoszeniem przez Komisję Europejską Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 15 lutego odbyła się w Warszawie konferencja prasowa, na której przedstawiciele poszczególnych organizacji tłumaczyli cele akcji.

– Osoby starsze borykają się z różnymi problemami: wykupywanie leków, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, samotność. Jest bardzo ważne, abyśmy o nich nie zapominali – mówiła Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

– Chodzi o to, byśmy uczyli się pewnej wrażliwości, dostrzegali nie tylko swoje potrzeby, ale też innych – szczególnie starszych. Chcemy pokazać wartość więzi międzypokoleniowej – tłumaczył sekretarz generalny Caritas Polska ks. Zbigniew Sobolewski.

– Starsi to my – tyle, że jutro – zauważył ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos Kościoła Prawosławnego. – Jeśli spojrzymy na Pismo Święte, to zobaczymy, że opieka nad starszymi jest przejawem zdrowego chrześcijaństwa – przekonywał.

Akcja potrwa od pierwszej niedzieli pasyjnej do Wielkanocy. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos będą namawiać do rezygnacji z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozprowadziła do wszystkich parafii ewangelickich w Polsce łącznie 13 tys. skarbonek. Zebrane środki finansowe będą przeznaczone m.in. na wspieranie projektów na rzecz aktywizacji osób starszych i łączenia pokoleń.
mk
__________________

Więcej o „Skarbonce diakonijnej” tutaj