Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Spotkanie Wschód-Zachód w Getyndze i Heilbad Heiligenstadt

20 października 2009

Pod hasłem „Polska – 20 lat po zmianie systemu, 5 lat w Unii Europejskiej” odbyła się w dniach 18-20 września 2009 r. w Niemczech konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung e.V.

Do Getyngi i Heilbad Heiligenstadt przyjechali uczestnicy z Niemiec, Polski, a także Rosji.

Referentami ze strony polskiej byli: Wanda Falk – dyr. gen. Diakonii Polskiej, bp Ryszard Bogusz – Prezes Diakonii Polskiej, przedstawiciel ambasady polskiej w Niemczech, Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej, dr Jan Skulmowski, historyk Adam Maliński, radca szkolny Alicja Trybus.

Międzynarodowe spotkanie, praca w grupach, wymiana doświadczeń i wspólnie spędzony czas motywują, dodają energii i pomagają wyartykułować główne problemy, a także zdystansować się do nich, pośród których w swojej ojczyźnie, swoim mieście, swojej parafii, swoim domu, zostajemy postawieni, za tym z kolei podąża chęć konstruktywnego działania w pokonywaniu przeszkód i przekraczaniu granic.

Paulina Hławiczka