Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Święto Diakonii

5 października 2009

Pierwsza sobota października była w tym roku dla Diakonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce szczególnym dniem świętowania. Diakonia Polska obchodziła 10-lecie swojej działalności statutowej, po raz trzeci przyznano Nagrody Diakonii za 2009 rok, a także podpisano wzajemne porozumienie między Diakonią Polską a Diakonią Kościoła Ewangelickiego Niemiec w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach katastrof. Jubileusz zgromadził prawie dwustu gości z kraju i zagranicy, przedstawicieli organizacji diakonijnych z Niemiec, Czech, Danii, Szwecji, Węgier i Polski, przedstawicieli Konsystorza, Synodu Kościoła, Rady Diakonii, Polskiej Rady Ekumenicznej, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Centrum Misji i Ewangelizacji, Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”, Redakcji Ekumenicznej TVP, ELEOS – Dzieła Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego w Polsce i wielu innych. Przebieg jubileuszu moderowała Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej.

10-lecia Diakonii Polskiej

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 3 października br. nabożeństwem w Centrum Luterańskim w Warszawie, które wspólnie odprawili: Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki, Prezes Diakonii- Biskup Ryszard Bogusz, ks. Roland Zagóra i ks. Jan Raszyk. Ewangelię i teksty Starego Testamentu odczytali: Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii i ks. Robert Sitarek, dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. Kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz. Część muzyczną nabożeństwa uświetniła śpiewem Paulina Hławiczka, akompaniowała jej Emilia Dziubińska.

Punktualnie w południe rozpoczęło się wręczanie Nagrody i wyróżnień Diakonii, organizowane, jak co roku, wspólnie z Galą Ubi Caritas. Galę prowadziła znana moderatorka telewizyjna Krystyna Czubówna.
Nagrodę główną Diakonii – wykonaną w szkle statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, otrzymał dr Jerzy Gizło z Poznania., który jako wolontariusz od siedmiu lat prowadzi stację diakonijną przy Parafii ewangelicko-augsburskiej wPoznaniu, charytatywnie opiekuje się parafianami. Dr Jerzy Gizło jest zastępcą ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej iKolorektalnej w wielospecjalistycznym szpitalu w Poznaniu, autorem i współautorem wielu prac naukowych, publikowanych w kraju i zagranicą.

Wyróżnienia Diakonii Polskiej w postaci dyplomów otrzymali: diakon Janina Kisza-Bruell iWaltraud Kołtuniewicz. Diakon Janina Kisza-Bruell z Cieszyna otrzymała wyróżnienie wuznaniu jej codziennej, niestrudzonej służby duszpasterskiej i charytatywnej wśród ludzi chorych oraz cierpiących. Z kolei Waltraud Kołtuniewicz z Parafii ewangelicko-augsburskiej we Wrocławiu zostałą uhonorowana za zaangażowanie w odbudowę pracy diakonijnej w swojej parafii, za codzienną służbę i słowa pociechy dla wszystkich potrzebujących.

W tym roku Diakonia Polska przyznała także wyróżnienie dodatkowe: dla organizacji zagranicznej –Arbeitsgemeinschaft Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk (Praca wśród Kobiet w Dziele Gustawa Adolfa) z Niemiec reprezentowanej przez Verę Gast-Kellert. Praca wśród Kobiet została doceniona za społeczną charyzmę przekraczającą granice, za wsparcie i życzliwość dla Diakonii Polskiej. Galę nagród uświetnił muzycznie Kwartet smyczkowy pod kierunkiem Filipa Szymaniaka.

Po południu odbyło się sympozjum nt.
Roli wolontariatu we współczesnym świecie. O biblijnych podstawach wolontariatu mówił bp Jan Szarek, były Prezes Diakonii, z kolei wolontaryjne korzenie Diakonii Niemieckiej przedstawiła ks. Cornelia Füllkrug-Weitzel, dyrektorka ogólnoniemieckich akcji Brot für die Welt, Hoffnung für Osteuropa i referatu Katastrophenhilfe, członek Zarządu Diakonii Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Trzecim referentem był Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który mówił o tworzeniu i edukacji społeczeństwa obywatelskiego na bazie wolontariatu.

Po części referatowej nastąpiło podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Diakonią Polską a Diakonią Kościoła Ewangelickiego Niemiec w zakresie niesienia pomocy w sytuacji katastrof. Ze strony niemieckiej umowę podpisali bp Ryszard Bogusz jako Prezes Diakonii i Wanda Falk – dyrektor generalna Diakonii. Stronę niemiecką reprezentowała ks. Cornelia Füllkrug-Weitzel.

10-lecia Diakonii Polskiej

Część jubileuszową 10-lecia Diakonii Polskiej zamykała dyskusja panelowa, której tematem było pytanie „Czy współczesny człowiek ma potrzebę czynienia dobra dla drugiego człowieka?” W panelu wzięli udział: ks. Martin von Essen, Prezes zarządu Evangelisches Johannesstift z Berlina, Vera Gast-Kellert z Pracy wśród Kobiet w Dziele Gustawa Adolfa z Niemiec, Česlav Santarius, dyrektor Śląskiej Diakonii z Czech, ks. Robert Sitarek i ks. Roland Zagóra – dyrektorzy Diakonii diecezjalnych. Dyskusję panelową moderował dr Gerhard Gnauck – dziennikarz niemiecki, korespondent niemieckiego dziennika „Die Welt” w Polsce.

W ostatniej części programu goście mieli możliwość przekazania pozdrowień w imieniu swoich organizacji.

tekst: Danuta Lukas
zdjęcia: Jan Amos Jelinek