Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Szczególne urodziny

22 października 2010

Dziesięć lat temu z inicjatywy młodych ludzi – Oli i Pawła Gołuszko, przy pomocy przyjaciół, ludzi wielkich serc oraz wiary w to, że marzenie są możliwe do spełnienia, w Dzięgielowie powstał Rodzinny Dom Dziecka. W ciągu następnego roku ta trzyosobowa rodzina rozrosła się najpierw o piątkę, a następnie o trójkę dzieci. Ola i Paweł praktycznie z dnia na dzień stali się rodzicami sporej gromadki, z którą przyszło im dzielić zarówno dobre jak i trudniejsze dni, uśmiechy i łzy.
W niedzielę 12 września 2010 r. nabożeństwem w kościele Eben -Ezer w Dzięgielowie rozpoczęto wspólne świętowanie 10. urodzin Ewangelickiego Rodzinnego Domu Dziecka. Jak to na urodzinach bywa oprócz jubilatów, w tym wypadku 17 osobowej (już) rodziny byli i liczni goście m.in. ks. bp Jan Szarek, ks. radca Grzegorz Giemza, ks. Marek Londzin, Wanda Falk – dyrektor generalny Diakonii Kościoła, wicestarosta Mieczysław Szczurek, dyrektor PCPR Kazimiera Kawulok, sołtys Werner Zając, Katarzyna Bogdał – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, parafianie i przyjaciele rodziny.

W trakcie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. bp Jan Szarek, który przypomniał wszystkim, że dzieci są darem Boga, o który rodzice muszą szczególnie dbać pomimo trudności. Po kazaniu udzielono błogosławieństwa rodzicom zastępczym, a w modlitwie dziękowano Bogu za wszystko, co się wydarzyło do tej pory i proszono o opiekę, mądrość i ochronę na przyszłość.

Po południu, podczas drugiej części uroczystości, Ola i Paweł chcąc podziękować osobom i instytucjom, które przez te wszystkie lata w sposób szczególny im towarzyszyły i wspierały, wręczali dyplomy nadające tytuł „Przyjaciela domu”. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. ks. bp Jan Szarek, który uwierzył w pasję młodych ludzi i osobiście zaangażował się w powołanie Rodzinnego Domu Dziecka w Dzięgielowie; Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która zakupiła i wyremontowała budynek na potrzeby tak dużej rodziny zastępczej, a wyróżnienie odebrała dyrektor Wanda Falk; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, które reprezentowała Kazimiera Kawulok i Diecezja Cieszyńska Kościoła E-A w RP w imieniu biskupa diecezji odebrał ks. radca Piotr Wowry. Te instytucje powołały, finansują i nadzorują działalność RDD. Wyróżnienie otrzymali także parafianie z Dzięgielowa: za ciepłe przyjęcie, życzliwość i wielką pomoc, na jaką mogą liczyć dzieci i rodzice zastępczy, oraz osoby i firmy, które regularnie wspierają rodzinę poprzez pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną. O to, by słów nie było za dużo, dbał chór młodzieżowy Laudate z Bładnic.
Niedzielne popołudnie pełne humoru i wspomnień Oli i Pawła z 10 lat, było też czasem, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano „Film o naszym domu” autorstwa małych mieszkańców tego dużego domu. Szczególnym, niespodziewanym, ale bardzo wzruszającym momentem spotkania były słowa podziękowań za oparcie, przyjaźń i troskę, które do swych rodziców zastępczych skierowała „dorosła już wychowanka”.
 Na koniec był czas na modlitwy o pomyślność i błogosławieństwo dla całego domu.
MW