Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia Diakonii Śląskiej

4 października 2020

Jubileusz 30-lecia, pozdrowienie w imieniu Diakonii Polskiej

W dniach od 2-3 października 2020 roku w Czeskim Cieszynie i Trzyńcu odbyły się uroczystości jubileuszowe 30-lecia Diakonii Śląskiej. Uroczystość zgromadziła wielu gości zaangażowanych w rozwój diakonii w Republice Czeskiej. Była także okazją do dyskusji na temat współczesnych wyzwań socjalnych w Europie.

Uroczystości jubileuszowe

Uroczystości rozpoczęła konferencja nt. „Diakonia w kontekście wyzwań społecznych”.  Jej celem było omówienie roli pracy socjalnej z perspektywy chrześcijaństwa oraz w kontekście przemian społecznych w Republice Czeskiej i za granicą. Referaty wygłosili przedstawiciele czeskich instytucji diakonijnych oraz reprezentanci władz samorządowych. Każdorazowo podkreślano rozległość działań pomocowych Diakonii Śląskiej oraz jej troskę o godność człowieka. Zwracano także uwagę na zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby społeczności lokalnych. Doceniono kompleksowość wdrażania zmian w systemie profesjonalnego wsparcia społecznego organizowanego przez Diakonię śląską.

W imieniu Diakonii Polskiej słowa pozdrowień przekazali Prezes, bp Ryszard Bogusz i Dyrektor Generalna Wanda Falk. W swoim liście gratulacyjnym do Dyrektor Diakonii Śląskiej, Zuzany Filipkovej, wyrazili wdzięczność za wieloletnią współpracę. Przywołali łączącą oba kraje postać ks. Karola Kulisza, który na początku XX wieku zainaugurował działalność diakonijną w Ligotce Kameralnej oraz w Dzięgielowie. „Kiedy mijały kolejne lata i pojawiały się nowe wyzwania nie brakowało potrzebujących, nad którymi trzeba było się pochylić, którzy prosili o podanie pomocnej dłoni, których należało wspomóc dobrym słowem i życzliwością. To wszystko było możliwe dzięki reaktywowaniu działalności Śląskiej Diakonii przed trzydziestoma laty” – napisali. Stronę polską reprezentował także dk. Paweł Gumpert, Dyrektor Diakonii Diecezji Warszawskiej i Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji.

Uroczystość zakończył wieczór podziękowań. W jego trakcie przywołano najważniejsze momenty z działalności Diakonii Śląskiej oraz przekazano słowa uznania tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju organizacji zarówno na początku jej działalności, jak i w latach współczesnych.

Diakonia Śląska

Diakonia Śląska to organizacja charytatywna świadcząca usługi społeczne i zdrowotne. Została formalnie zarejestrowana w listopadzie 1990 roku jako stowarzyszenie obywatelskie, zmieniając następnie formę prawną na kościelną osobę prawną. Do roku 2010 organizacją kierował inż. Česlav Santarius, od dziesięciu lat funkcję tę sprawuje dr Zuzana Filipkova. Diakonia Śląska kieruje swoją działalność do osób niepełnosprawnych ruchowo i upośledzonych umysłowo, seniorów, dzieci i rodzin w trudnym położeniu życiowym, bezdomnych, rodzin zastępczych. Prowadzi także szkolenia w zakresie pracy socjalnej. Poza tym Diakonia Śląska pozostaje zaangażowana międzynarodowo, w tym w ramach członkostwa w Eurodiaconii czy sieci Ecumenical Diaconal Year Network.

(fot. screeny z transmisji internetowej, dostępnej tutaj i tutaj)

 

 

Zdjęcia