Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2020

10 grudnia 2020

Wigilijne Dzieło Pomocy DzieciomWraz z początkiem adwentu rusza doroczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Prowadzona jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

W ramach akcji Diakonia Polska rozprowadzi 10 tys. świec, a pozyskane środki przeznaczy na pomoc dzieciom będącym w potrzebie i zagrożonym wykluczeniem.

 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to inicjatywa Caritas Polska, która zrodziła się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. W 2000 r. przyłączyły się do niej Diakonia Polska i Eleos Kościoła Prawosławnego, w roku 2009 dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Akcja po raz dwudziesty pierwszy ma więc charakter ekumeniczny.

Wanda Falk o Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom

Potrzebujemy gestów solidarności

Od kilku już lat akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Płomień zapalonej świecy wskazuje na jedność i pokój przy wigilijnym stole, ale też kieruje nasze myśli ku osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. Tegoroczna edycja, realizowana w kontekście pandemii i związanych z nią ograniczeń codziennego życia, będzie szczególna. Osobiste kontakty zostały ograniczone. Wiele osób spędza czas w mniejszym gronie rodzinnym, a rozprzestrzeniający się wirus nierzadko dotyka nas samych i naszych najbliższych. Tym bardziej potrzebujemy gestów solidarności, okazania współczucia, wyjścia z pomocą do tych, którzy znaleźli się w potrzebie.

Pragniemy, aby wigilijna świeca wskazywała na osoby potrzebujące i wykluczone oraz uwrażliwiała nas na ich potrzeby i zachęcała do niesienia pomocy. Niech będzie oznaką gotowości do dzielenia się miłością, a jej płomień symbolem nadziei, życzliwości i międzyludzkiej solidarności. Niech w czasach niepokoju i obawy o to, co przed nami, podkreśli rolę wspólnoty, wspólnej modlitwy i towarzyszenia sobie nawzajem.

Pomoc dzieciom i młodzieży

Akcja rozpoczyna się w 1. niedzielę adwentu, 29 listopada. Diakonia Polska w ramach tej ekumenicznej inicjatywy rozprowadzi w tym roku 10 tys. świec. Wierzymy, że pomimo przeciwności i ograniczeń związanych z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju, wigilijne światło dotrze do każdego domu. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane formy wypoczynku.

– Cieszymy się, że w akcję zaangażowali się wolontariusze, którzy dostarczają świece do domów tych, którzy ze względu na wprowadzone obostrzenia epidemiczne nie mogą opuszczać swojego miejsca zamieszkania – mówi Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej. – Niech płomień tej wigilijnej świecy będzie zachętą do dostrzeżenia wokół siebie drugiego człowieka i pomocy w taki sposób, jaki aktualnie jest bezpieczny i możliwy – dodaje.