Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w Bielsku

4 grudnia 2019

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w Bielsku

Przez cały adwent trwa Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – ekumeniczna akcja charytatywna, organizowana przez organizacje pomocowe czterech Kościołów, w tym przez Diakonię Polską. Świece rozprowadzane w ramach akcji będzie można nabyć również podczas Adwentowego Nabożeństwa Ekumenicznego w Bielsku-Białej.

Nabożeństwo odbędzie się 13 grudnia (piątek) o godz. 18:00 w kościele ewangelicko-augsburskim Zbawiciela w Bielsku-Białej (pl. Marcina Lutra 12). Oprawę liturgiczną zapewni zespół Soli Deo Gloria z Ustronia. Na wydarzenie zapraszają Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku oraz Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

W czasie nabożeństwa będzie można zakupić świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To akcja prowadzona wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Fundusze pozyskane ze sprzedaży świec zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.

Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku 11 tys. świec. Pozyskane środki przeznaczy na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, a także na zorganizowane formy letniego wypoczynku. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 

Więcej o idei akcji i jej inauguracji w Warszawie tutaj