Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wizyta waldensów

28 kwietnia 2017

Diakonii Waldensów

Przedstawicielki Diakonii Waldensów i Diakonii Polskiej (fot. mk)

Do Polski z wizytą studyjną przybyła delegacja Diakonii Waldensów. Przez kilka dni przedstawicielki tej włoskiej organizacji charytatywnej oglądały placówki diakonijne w różnych miastach Polski.

Delegacja przebywa w Polsce od 24 do 28 kwietnia w ramach rewizyty. W 2014 r. przedstawiciele Diakonii Polskiej gościli we Włoszech i przyglądali się działalności Diakonii Waldensów. Teraz do Polski przyjechały: Victoria Munsey (wiceprezydent Synodalnej Komisji ds. Diakonii Kościoła Ewangelickiego Waldensów), Marie-Jeanne Borelli Fleury (członkini Synodalnej Komisji ds. Diakonii) oraz Sabrina Pregliato (kierowniczka działu opieki socjalnej i zdrowotnej w domu opieki dla osób z demencją i alzheimerem Il Rifugio Re Carlo Alberto).

Podczas wizyty reprezentantki włoskiej Diakonii odwiedziły placówki diakonijne w Dzięgielowie, Katowicach, Bytomiu Miechowicach i Wrocławiu oraz biuro Diakonii Polskiej w Warszawie. Mogły się zapoznać z pracą diakonijną prowadzoną tam z seniorami, dziećmi i młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością czy w trudnej sytuacji socjalnej. W podróży towarzyszyły im przedstawicielki Diakonii Polskiej: dyrektor Wanda Falk i Agnieszka Jelinek. Ostatniego dnia pobytu przedstawicielki włoskiej organizacji zapoznały się w Warszawie z innymi inicjatywami diakonijnymi oraz działalnością Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. – Jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłam w Polsce. Mogłyśmy poznać zarówno różne obszary, jak i różne rodzaje diakonii – od tradycyjnych form, takich jak diakonat, po innowacyjne sposoby pracy z młodzieżą czy pomoc dzieciom z problemami. Mieliśmy też ciekawą dyskusję na temat profesjonalizmu w diakonii – mówi Victoria Munsey.

CSD – Diakonia Waldensów (Synodalna Komisja ds. Diakonii) została powołana w 1993 r. przez Synod Kościoła Ewangelickiego Waldensów. Osobowość prawną uzyskała w 1998 r. Zajmuje się m.in. prowadzeniem domów opieki dla seniorów oraz ośrodków dla młodzieży i osób z niepełnosprawnością, wpieraniem projektów na rzecz solidarności społecznej, wolontariatem.

Kościół Waldensów korzeniami sięga XII w. i działalności lyońskiego kupca Piotra Valdo. W kolejnych latach waldensi byli pod wpływem husytyzmu, w XVI w. przyjęli reformację szwajcarską. Przez lata byli prześladowani. Obecnie we Włoszech tworzą Kościół unijny z metodystami. Kościół Ewangelicki Waldensów należy do Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Obecnie liczy ok. 30 tys. wiernych. Wśród duchownych, którymi mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety, jest jeden Polak.

mk

Fotorelacja z wizyty delegacji Diakonii Waldensów w Polsce (fot. PEA Dzięgielów, mk)

Zdjęcia