Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wolontariat na Węgrzech – wyjazd od 1 lutego 2021

5 stycznia 2021

Węgierska organizacja MRSZ- ÖDE na Węgrzech, poszukuje wolontariusza do sześciomiesięcznego projektu od 1 lutego 2021 roku.  Jeśli masz 18-30 lat, interesujesz się pracą z osobami pochodzenia romskiego, jesteś osobą kreatywną i chcesz spędzić kilka miesięcy za granicą –  zapraszamy na wolontariat! To dobra okazja do włączenia się w działania wspierające osoby romskie.

Projekt realizowany jest w północnej części Węgier, w miejscowości Ozd. Zadaniem wolontariusza będzie:

  • wspieranie dzieci w godzinach popołudniowych, w odrabianiu zadań domowych i korzystaniu z komputerów i Internetu.
  • bajkowy kącik z dziećmi
  • pomoc rodzinom z darowiznami, bank żywności, ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym organizacji.

Celem projektu jest zapewnienie młodym ludziom z obszarów defaworyzowanych, innowacyjnych usług poza systemem instytucjonalnym, ale w ścisłej współpracy z nimi. Program obejmuje elementy pedagogiczne, społeczne, zdrowotne i ekonomiczne. Podejmowane są działania prewencyjne w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym i przedwczesnemu opuszczaniu szkoły, poprzez zapewnienie doradztwa zawodowego, mentoringu oraz osobistego wsparcia i motywacji. Wolontariusz będzie towarzyszył 120 lokalnym uczniom,  wspierając je w codziennym życiu, w radzeniu sobie z wyzwaniami rodzinnymi oraz rozwijaniu samoświadomości.

Z niecierpliwością czekamy na wolontariusza, który lubi odkrywać nową kulturę, pracować w dynamicznym zespole, przejmuje odpowiedzialność i wykazuje inicjatywę w proponowaniu działań dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami.

Projekt jest koordynowany przez MRSZ- ÖDE (projekt nr 2020-3-HU01-ESC11-093705.) w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Diakonia Polska jest organizacją wysyłającą i przyjmującą wolontariuszy w ramach tego programu.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: wolontariat@diakonia.org.pl