Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wolontariat w Słowenii

18 stycznia 2023

 

Chcesz spędzić rok w malowniczym miejscu za granicą, wspierając dzieci, młodzież i inne grupy znajdujące się w trudnej sytuacji? Zgłoś się na wolontariat w Słowenii. Projekty rozpoczynają się we wrześniu, zgłoszenia należy przesłać do 9 lutego.

Zapraszamy na projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności w rejonie Škofja Loka w Słowenii. W ramach projektu „Kids in Action 10 – United in Solidarity” (Dzieciaki w Akcji 10 – Zjednoczeni w Solidarności) osiem lokalnych organizacji przyjmie wolontariuszy z różnych krajów europejskich. Organizacje te prowadzą cztery świetlice środowiskowe, trzy szkoły podstawowe i nauczanie metodą projektową dla młodych dorosłych.

Wolontariusze będą realizować roczne programy wolontariackie, wspierając dzieci, młodzież i inne grupy znajdujące się w trudnej sytuacji. Zostaną zaangażowani w organizację lekcji, warsztatów, wycieczek i obozów, a także w działania administracyjne czy promocyjne. Swoje zadania będą wykonywać głównie w jednej ze wspomnianych placówek, ale podczas swojego wolontariatu będą mieli również okazję doświadczyć pracy w pozostałych.

Projekty trwają rok – od września 2023 r. do sierpnia 2024 r.

Osoby zainteresowane tymi projektami proszone są o kontakt najpóźniej do 9 lutego na adres: wolontariat@diakonia.org.pl.

 

Więcej informacji o projektach tutaj

 

Zobacz też: Wolontariat europejski

 

Projekty Międzynarodowego Wolontariatu Diakonijnego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”