Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wolontariusze podsumowali pierwsze miesiące swoich projektów

31 stycznia 2024

Seminarium śródroczne dla wolontariuszy zagranicznych

 

W Istebnej odbyło się seminarium śródroczne dla wolontariuszy zagranicznych, którzy realizują projekty koordynowane przez Diakonię Polską. Była to okazja do rozmowy o projektach, wymiany doświadczeń, rozwoju umiejętności, a także poznania nowego regionu Polski. – Nauczyłem się nowych rzeczy i zostałem zainspirowany do wykorzystania niektórych z nich w mojej pracy z dziećmi – mówi jeden z wolontariuszy.

Diakonia Polska w ramach unijnego programu Europejski Korpus Solidarności co roku koordynuje projekty, które wolontariusze zagraniczni realizują od października do czerwca w placówkach pomocowych i edukacyjnych w Polsce. Obecnie swoje projekty wolontariackie realizują młodzi ludzie z Algierii, Azerbejdżanu, Gruzji, Hiszpanii, Niemiec i Turcji. Pracują w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Fundacji Bullerbyn w Warszawie, Fundacji Dzieci „Arka” w Warszawie, Fundacji Jesteśmy dla Was w Katowicach, Fundacji Wolna Szkoła w Warszawie oraz szkole podstawowej w Koninie.

Seminarium śródroczne dla wolontariuszy odbyło się od 22 do 26 stycznia w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim. Prowadziła je Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej. Program seminarium uwzględniał z jednej strony ewaluację dotychczasowych działań wolontariuszy, z drugiej zaś edukację regionalną i psychologiczną.

Wolontariusze przygotowali plakaty filmowe, które stały się inspiracją do rozmowy o realizowanych przez nich projektach. Dyskutowali również o tym, czego już się nauczyli i jak się rozwinęli w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy. Sami oceniali swój progres w zakresie wiedzy o kulturze, znajomości języka, umiejętności profesjonalnych czy rozwoju indywidualnego. – Te zajęcia były bardzo przydatne. Ukazały nam, jak bardzo się zmieniliśmy od czasu przyjazdu do Polski – opowiada jedna z wolontariuszek.

Uczestnicy seminarium mieli też okazję do poznania Śląska Cieszyńskiego. Oprócz wysłuchania prezentacji na temat tego regionu, odwiedzili również Muzeum Koronki Koniakowskiej, Centrum Pasterskie, a także wybrali się na wycieczkę na górę Ochodzita. Ponadto w sposób praktyczny poznali polskie tradycje kulinarne, przygotowując pierogi.

Był też czas na rozwój osobisty. Wolontariusze uczyli się planowania i realizacji celów. Wykorzystano do tego modele coachingowe SMART i GROW, które pokazują, jak w kilku krokach sformułować i realizować swoje cele. Ponadto w ramach prac w grupach była okazja do rozwoju kompetencji komunikacyjnych, współpracy i krytycznego myślenia.

Wolontariusze zapoznali się również z teorią porozumienia bez przemocy autorstwa amerykańskiego psychologa Marchalla Rosenberga. Teoria ta zakłada komunikację opartą na szczerości przekazu i empatyczności odbioru. Zarówno przekaz, jak i odbiór komunikatów powinny zawierać cztery elementy: spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośbę. Umiejętność takiego komunikowania się może okazać się bardzo przydatna w rozmowach – zarówno we własnym języku, jak i w sytuacji bariery językowej.

Ewa Wunsz zwraca uwagę na znaczenie seminarium śródrocznego w kontekście rozwoju osobistego wolontariuszy zagranicznych. – Dla wolontariuszy ważne było uświadomienie sobie, że już teraz, po zaledwie kilku miesiącach wolontariatu w Polsce, bardzo rozwinęli się w różnych aspektach swojego życia i nabyli nowe umiejętności – podkreśla.

mk

 

Zobacz też: Wolontariat europejski