Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wyróżnienie dla FECDiE we Wrocławiu

20 września 2019

Wyróżnienie dla FECDiE we Wrocławiu

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu uhonorowana  Dolnośląskim Kluczem Sukcesu. Wyróżnienie w trakcie uroczystej gali odebrał ks. Robert Sitarek, Prezes Zarządu Fundacji

Wyróżnienie dla FECDiE we Wrocławiu

Dolnośląski Klucz Sukcesu jest najwyższym wyróżnieniem regionalnym, przyznawanym corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele organów samorządowych, regionalnych organizacji i osobistości nauki. Wyróżnienie zostało ustanowione przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i przyznawane jest corocznie od 1997 roku. Nagroda cieszy się uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych. Jest ona także jednym z istotnych elementów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk.

Kapituła wyłania laureatów w kategoriach odnoszących się m.in. do promocji regionu, osiągnięć w pracy naukowo-dydaktycznej, w kulturze i sztuce, w działalności samorządowej czy przedsięwzięć turystycznych. Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji Dolnośląski Klucz Sukcesu za rok 2019 otrzymała natomiast w kategorii najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej. Uroczysta gala miała miejsce 19 września 2019 roku w dolnośląskich Wojsławicach.

Kapituła nagrody podkreśliła zaangażowanie Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji w pracę diakonijną, zaznaczyła także szerokie spektrum aktywności organizacji. Doceniła Fundację za szeroką działalność na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami, prowadzenie szkół, placówek wychowawczych i domów pomocy społecznej.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zostało powołane 4 maja 1999 roku przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Za cel rozwijanej działalności przyjęto kształcenie dzieci i młodzieży. Działania ukierunkowano przede wszystkim na pracę z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie. W sferze aktywności Centrum pozostaje również opieka nad ludźmi w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi.

zdj. fb Kościoła E-A w RP

Zdjęcia