Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wyzwania diakonii wobec migracji

8 lipca 2014

Spotkania Chrześcijan

Panel o migracjach zarobkowych (fot. Michał Karski)

O problemach związanych z migracją zarobkową w Europie rozmawiali podczas wrocławskiego Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej przedstawiciele organizacji diakonijnych i Kościołów z Czech, Niemiec, Polski, Ukrainy i Węgier.

IX Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się we Wrocławiu od 4 do 6 lipca pod hasłem „Być wolnym w Chrystusie”. Głównym organizatorem imprezy była Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, zaś współorganizatorami Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce oraz Kościoły ewangelickie z Europy Środkowo-Wschodniej.

W programie imprezy znalazły się rozmaite wykłady, dyskusje, koncerty, warsztaty. Odbyły się m.in. dwie debaty dotyczące problematyki diakonijnej. Dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz doradca Diakonii ks. Klaus-Dieter Kottnik poprowadzili dyskusję panelową „Swoboda podejmowania pracy w Europie – jej skutki jako zadanie diakonii!?” oraz forum „Międzykościelne partnerstwa współpracy socjalno-diakonijnej”. Diakonia Polska miała też swoje stoisko.

W panelu „Swoboda podejmowania pracy w Europie – jej skutki jako zadanie diakonii!?” wzięli udział przedstawiciele organizacji diakonijnych i Kościołów z Czech, Niemiec, Polski, Ukrainy i Węgier. –

Jest rzeczą normalną, że człowiek migruje. O migracjach pisali już autorzy biblijni – zauważył Johannes Flothow, referent ds. Diakonii Międzynarodowej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Wirtembergii. Zwrócił jednak uwagę na problemy, jakie niesie migracja zarobkowa – psychiczne, duchowe, wynikające z poczucia samotności, kwestia legalnego zatrudnienia.

Mówił też o prowadzonym wspólnie przez Diakonię Wirtembergii, Diakonię Polską i rumuński AIDRom projekcie „FairCare – uczciwa praca – legalne zatrudnienie”, który ma zapewnić legalne i regularne zatrudnienie dla zagranicznych opiekunek w Niemczech. –

Nasz cel to zmiana prawa tak, by warunki pracy tych kobiet odpowiadały godności człowieka. One chcą przede wszystkim szacunku – powiedział.

O projekcie „FairCare” mówiła również Anna Darzyńska, która koordynuje go ze strony Diakonii Polskiej. Zwróciła uwagę, że na początku działania projektu większość rozmów dotyczyła legalizacji zatrudnienia. Obecnie głównymi tematami są jakość zatrudnienia i wsparcie.

Annamaria Buda, kierowniczka Diakonii Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech, opowiadała o migracji zarobkowej Węgierek, które wyjeżdżają za pracą do Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. –

Tymczasem w domach opieki w zachodnich Węgrzech są wolne etaty – zauważyła.

Z kolei Eszter Peregi, kierowniczka domu opieki Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech, zwróciła uwagę, że migracje zarobkowe są zagrożeniem dla jedności rodziny. –

Kobiety, które wracają do domu z takich wyjazdów, muszą na nowo budować relacje rodzinne. Dzieci są same w swych kryzysach tożsamościowych – mówiła.

Ks. Pavlo Shvarts w Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy powiedział, że w wyniku migracji zarobkowych populacja Ukrainy zmalała z 52 mln w latach 90. do 45 mln obecnie. –

Wyjeżdżają głównie ludzie słabo wykształceni, biorą złą pracę, dają się wykorzystywać. Są problemy z rozbitymi rodzinami – mówił.

Ks. Klaus-Dieter Kottnik podsumowując dyskusję zwrócił uwagę na dwa aspekty wyzwań stojących przed Kościołem i Diakonią w kontekście migracji zarobkowych. Pierwszy ma charakter polityczny i dotyczy walki o prawa pracownicze. Drugi to wyzwanie duszpasterskie i kwestia wsparcia duchowego dla migrantów.

Michał Karski

Poniżej fotorelacja ze Spotkania Chrześcijan we Wrocławiu (fot. Michał Karski)

Zdjęcia