Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zagraniczni wolontariusze zakończyli swoje projekty

15 lipca 2012

projektDobiegł końca kolejny projekt wolontariatu europejskiego, koordynowany przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym roku Diakonia przyjęła pięcioro zagranicznych wolontariuszy, którzy pracowali w trzech placówkach.

Wolontariusze przebywali w Polsce w ramach programu „Wolontariat międzynarodowy” od października 2011 r. do końca czerwca 2012 r. Wszyscy pochodzą z Niemiec. Claudius Proissl i Franziska Töpler pracowali w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Vera Gewiss i Barbara Matt w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, zaś Jonathan Maczkowski w biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie.

Od 12 do 15 czerwca – dwa tygodnie przed zakończeniem projektu – odbyło się w Koninie seminarium podsumowujące ich wolontariat, które poprowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka wolontariatu międzynarodowego w Diakonii. Wolontariusze przygotowali raporty końcowe oraz przedstawili prezentacje multimedialne o swoim wolontariacie w Polsce. Omówione zostały też certyfikaty o odbyciu wolontariatu.

W ramach edukacji regionalnej uczestnicy seminarium zapoznali się z najważniejszymi informacjami na temat Wielkopolski i Konina. Ponadto proboszcz-administrator konińskiej parafii luterańskiej ks. Waldemar Wunsz opowiedział o historii parafii i ewangelicyzmu w regionie. W seminarium, oprócz wolontariuszy Diakonii, wzięło też udział dwoje wolontariuszy „Znaków Nadziei”: Katharina Siegmund i Valentin Hofmann.

W październiku rozpoczyna się kolejny projekt wolontariatu europejskiego koordynowany przez Diakonię.

__________________

Na zdjęciu: wolontariusze podczas pobytu w Koninie, od lewej: Frantizska Töpler, Jonathan Maczkowski, Ewa Wunsz (koordynatorka wolontariatu), Barbara Matt, Valentin Hofmann, Claudius Proissl oraz Katharina Siegmund (fot. Waldemar Wunsz)

Zobacz też: Wolontariat europejski