Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zakończenie II edycji i rozpoczęcie III edycji cyklu szkoleniowego Przeciw przemocy

20 kwietnia 2009

Ważnym obszarem działania trwającego od jesieni 2005 programu „Przeciw przemocy” jest dziedzina szkoleniowa. Odbyły się już dwie edycje cyklu szkoleniowego „Przeciw przemocy”.

Ostatnia, trwająca od kwietnia do listopada 2008 roku zgromadziła 11 uczestników – osoby, które zarówno w samym Kościele, jak i w lokalnych środowiskach chcą przeciwdziałać przemocy rodzinnej.

Uczestnicy – podobnie jak w edycji poprzedniej – zapoznawali się ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie; uczyli się, jak motywować osoby dotknięte przemocą do zmiany i dokąd można je skierować, aby uzyskały profesjonalną pomoc.

Pomagać ofiarom przemocy można nie tylko niosąc im bezpośrednie wsparcie psychiczne, ale także zapoznając całe środowiska – przede wszystkim potencjalnych świadków – ze skomplikowanymi mechanizmami rządzącymi przemocą i właściwymi reakcjami na to zjawisko. Kluczową rolę gra przekonanie, że przemoc – nie tylko bicie, poniżanie czy wyśmiewanie kogoś, ale również nieuczciwe wykorzystywanie własnej przewagi w różnych dziedzinach – jest czymś złym, czymś, czemu można i należy się przeciwstawiać.

W kwietniu 2009 rozpoczynamy III edycję cyklu szkoleniowego „Przeciw przemocy”. Zapraszamy na nią zarówno osoby, które już pracują z ludźmi, jak też tych, którzy się do tego dopiero przygotowują. Dla tych pierwszych szkolenie będzie okazją do doskonalenia umiejętności rozmowy z osobą w kryzysie i motywowania jej do zmiany. Początkującym da możliwość przyjrzenia się własnym zasobom i gotowości do pracy w tak trudnej dziedzinie. Wszystkich zaś szkolenie wyposaży w wiedzę na temat mechanizmów podtrzymujących i przerywających przemoc oraz przygotuje do prowadzenia działalności edukacyjnej we własnym środowisku.
Pobierz