Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zmarł ks. Piotr Wowry

7 października 2020

Zmarł ks. Piotr Wowry

Ks. Piotr Wowry (fot. Aldona Karska)

 

W wieku 57 lat zmarł ks. Piotr Wowry, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, inicjator i prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria-Marta”, od lat aktywnie zaangażowany w działalność diakonijną. Duchowny chorował na COVID-19. – Ks. Piotr Wowry rozumiał, co to jest diakonia. Rozumiał, że Kościół to nie tylko słowo, ale też czyn – podkreśla Wanda Falk, dyrektor Diakonii Polskiej.

Ks. Piotr Wowry urodził się w 1963 r. w Cieszynie. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został w 1987 r. ordynowany na księdza. Przez pierwsze trzy lata pracował w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie. Kolejne trzydzieści lat spędził w parafii w Ustroniu, gdzie był kolejno wikariuszem, proboszczem pomocniczym, a od 2007 r. proboszczem. Pełnił też funkcję radcy diecezjalnego diecezji cieszyńskiej (2007­–2016), zasiadał w Synodzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce obecnej kadencji, a od 2016 r. był radcą Konsystorza i członkiem Rady Diakonii Polskiej.

Rozumiał, co to jest diakonia

Od wielu lat ks. Piotr Wowry był aktywny na polu diakonijnym. Studiował w Institut für Diakoniewissenschaft und DiakonieManagement w Bielefeld. Działał na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością. Był inicjatorem i prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria-Marta”, które zrzesza osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i przyjaciół oraz pomaga osobom z niepełnosprawnością, chorym, starszym, rodzinom w potrzebie.

We współpracy z Diakonią Polską przyczynił się też do utworzenia w budynku ustrońskiej parafii Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej. Pomaga ono osobom z niepełnosprawnością, chorym, starszym oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej. W siedzibie ECAL znajdują się pracownie, w których oferowane są różnego rodzaju zajęcia aktywizacyjne, warsztaty, kursy, spotkania, poradnictwo.

– Ks. Piotr Wowry rozumiał, co to jest diakonia. Rozumiał, że Kościół to nie tylko słowo, ale też czyn. Był bardzo zaangażowany w działalność diakonijną, szczególnie w pomoc osobom z niepełnosprawnością – podkreśliła dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk wspominając zmarłego duchownego.

Ks. Piotr Wowry zmarł 7 października w klinice w Krakowie. Chorował na COVID-19. Pozostawił żonę Karinę.