Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Projekt „Okna”

Wyprawki szkolne: pomoc dla uczniów – projekt Diakonii Polskiej „Okna”

Diakonia Polska, której misją i powołaniem jest działanie na rzecz potrzebujących, od wielu już lat tworzy i wpiera projekty pomocy dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wśród najmłodszych adresatów takich działań są również osoby, które z niezależnych powodów nie mogą całkowicie rozwinąć swoich zdolności. Pamiętając zaś, że jednym z istotnych etapów rozwoju człowieka jest czas nauki szkolnej, Diakonia Polska jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 planuje uruchomienie projektu „Okna”.

Cel projektu

W ramach projektu wsparcie otrzymają dzieci i młodzież z rodzin słabych socjalnie, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w przypadku których na edukację wpływają m.in. trudna sytuacja materialna bądź szczególna sytuacja losowa. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, bez względu na przynależność wyznaniową odbiorców.

Sfinansowany zostanie zakup niezbędnych dla każdego ucznia materiałów, zarówno wyposażenia tornistra – zeszytów, kredek, flamastrów, bloków rysunkowych i innych materiałów papierniczych, jak i podręczników, niezbędnej odzieży szkolnej czy biletów okresowych, umożliwiających dojazd do szkoły.

Idea projektu

Projekt, przygotowany w roku 2017, przez luteran na całym świecie obchodzonym jako Rok Reformacji, umożliwi aktywne włączenie się w obchody jubileuszu 500 lat reformacji. Z jednej strony pozwoli na przywołanie idei XVI-wiecznych reformatorów i ich wpływu na rozwój szkolnictwa – aktywnej promocji potrzeb reform edukacyjnych, poparcia dla zakładania szkół i dostępu każdego dziecka do edukacji, wsparcia rozwoju programów nauczania czy publikowania podręczników. Z drugiej strony będzie okazją do przyjrzenia się rzeczywistości Kościoła dziś, w tym kwestii realizacji Chrystusowego przykazania miłości w codziennym życiu chrześcijanina.

Projekt „Okna” odnosi się do konkretnej symboliki. Spoglądanie przez okno może kojarzyć się z oczekiwaniem, tęsknotą, pragnieniem wyjazdu czy też np. brakiem możliwości opuszczenia konkretnego pomieszczenia. Nowe możliwości czy też stworzenie nowej/dodatkowej perspektywy umożliwia z kolei symboliczne „otwarcie okna”. Zatem poza konkretną, rzeczową pomocą, projekt „Okna” to także lepsze samopoczucie i „równy start”, niezwykle istotny w kontekście całego dorosłego życia. Zwłaszcza że edukacja to nie tylko obowiązek, ale i prawo każdego dziecka.

Działania

W wyniku rozeznania, dokonanego przez dyrektorów Diakonii diecezjalnych, którzy pozostają w kontakcie ze szkołami i lokalnymi centrami pomocy, do projektu zgłoszonych zostało 200 rodzin potrzebujących wsparcia. Na realizację całości działań projektowych potrzebna jest kwota 50 000,00 PLN. W związku z powyższym Diakonia Polska zwraca się z prośbą o włączenie się w tę szczególną inicjatywę i składanie ofiar na ten cel.

Wsparcie projektu – wpłaty dowolnych ofiar można przekazywać
na konto Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 (PLN)
w tytule przelewu proszę wpisać: „Projekt Okna”

Informacje na temat projektu znajdują się na przygotowanych plakatach oraz ulotkach. Ich wersja elektroniczna jest do pobrania poniżej, uprzejmie prosimy o rozpropagowanie tych materiałów.

 

Pobierz:

 

Project “Okna – Window” (information in English)

Projekt „Okna – Fenster“ (Information auf Deutsch)