Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia Polska otrzymała Znak Jakości EKS

14 sierpnia 2019

diakonia znak jakości

Wolontariusze zagraniczni, realizujący projekty koordynowane przez Diakonię Polską w sezonie 2017/2018 (fot. mk)

 

Diakonia Polska w dniu 14 sierpnia 2019 roku otrzymała Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie wolontariatu. O akceptacji wniosku Diakonii Polskiej poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności. Fundacja opublikowała profil Diakonii Polskiej w bazie organizacji pod numerem PIC: 948701420. Jest on już dostępny na stronie http://europa.eu/youth/evs_database.

Komisja ekspercka oceniająca wniosek Diakonii Polskiej podkreśliła wieloletnie doświadczenie organizacji w wysyłaniu wolontariuszy i koordynacji projektów wolontariatu. Doceniła również elementy edukacyjne realizowanych programów. Ważne było także ich nakierunkowanie na solidarność z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Komisja wyróżniła Diakonię także za znajomość zasad europejskiego programu, przygotowany plan zarządzania i system merytorycznego wsparcia wolontariuszy. Istotna była również ścisła współpraca z organizacjami partnerskimi i dbałość o podnoszenie jakości realizacji projektów. Szczególnie pozytywnie ocenione zostało włączenie do projektów wolontariuszy z różnych krajów, a nie opieranie się o wymianę w ramach jednej, stałej sieci kontaktów.

Diakonia Polska od 1999 r. koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego. W ich ramach w roku projektowym 2018/2019 Diakonia skoordynowała programy „Learning by doing – Diaconal Year in Poland”. W związku z nimi od października 2018 do czerwca 2019 wolontariusze byli zaangażowani w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Przedszkolu nr 1 „Kosmatek” w Koninie, Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej. Jego celem jest pomoc młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Program wspiera projekty wolontariatu i solidarności. Za istotne wskazuje umożliwienie młodzieży zdobycia cennego doświadczenia, rozwijania umiejętności oraz działania na rzecz społeczeństwa. Ważny element stanowi także przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Inauguracja programu odbyła się 30 października 2018 roku w Warszawie. Pisaliśmy o tym tutaj