Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Dokument o wsparciu wolontariuszy z mniejszymi szansami

25 listopada 2020

Dokument o wsparciu wolontariuszy z mniejszymi szansami

 

EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network) przygotował dla swoich organizacji członkowskich dokument o wsparciu wolontariuszy z mniejszymi szansami. Podkreślono w nim konieczność umożliwienia wolontariatu dla wszystkich młodych ludzi, również tych z mniejszymi szansami. Przygotowano też rekomendacje dla organizacji koordynujących projekty wolontariackie.

Dokument „Jak pracować z wolontariuszami znajdującymi się w trudnej sytuacji” został opracowany przez jedną z grup roboczych, powstałych podczas zeszłorocznej konferencji EDYN, i przyjęty na tegorocznej konferencji, która odbyła się online (pisaliśmy o niej tutaj). EDYN jest siecią chrześcijańskich organizacji koordynujących programy wolontariatu długoterminowego w różnych krajach na świecie. Realizowane projekty dają możliwość wolontariatu w społecznych instytucjach zaangażowanych w ochronę środowiska, w instytucjach edukacyjnych, socjalnych, kościelnych. Jedną z organizacji członkowskich EDYN jest Diakonia Polska.

Nikt nie powinien być wykluczony

Autorzy dokumentu podkreślają, że żadna młoda osoba nie powinna być wykluczona z możliwości odbycia długoterminowego wolontariatu ze względu na swoje pochodzenie kulturowe, różne zdolności, niepełnosprawność, schorzenia, sytuację materialną itp. „Programy wolontariackie dają szansę zdobycia doświadczenia, rozwoju, mierzenia się ze swoimi ograniczeniami i często ich przezwyciężania. Każda młoda osoba musi mieć taką możliwość, nawet jeśli znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji” – czytamy w tekście dokumentu. Zajmując takie stanowisko, autorzy dokumentu powołują się na chrześcijańską perspektywę człowieczeństwa, jak i na zalecenia ONZ w zakresie wzmacniania inkluzji społecznej.

Podkreślono, że EDYN jest powołany do tego, aby promować długoterminowy wolontariat młodych ludzi z mniejszymi szansami. Mierzą się oni z takimi trudnościami, jak: niepełnosprawność, różnice kulturowe, edukacyjne, finansowe, zdrowotne, społeczne, geograficzne i wiele innych. Zwrócono również uwagę, że trudności te mogę być różne w różnych kontekstach, np. inna jest sytuacja finansowa osób w Skandynawii, a inna w Europie Wschodniej.

Rekomendacje dla koordynujących wolontariat

W dokumencie przygotowano również listę wskazówek dla członków EDYN, które mogą pomóc rozwijać projekty wolontariackie dla młodych osób z mniejszymi szansami. Pomocne może być m.in. przygotowanie odpowiednich pytań w formularzu zgłoszeniowym i wywiadzie, które pomogłyby zidentyfikować osoby z mniejszymi szansami, a także napisanie specjalnych projektów przeznaczonych dla takich osób, w tym projektów krótkoterminowych i zespołowych.

Wśród rekomendacji dla organizacji goszczących znalazły się: wsparcie psychologiczne dla wolontariuszy, przejrzysta komunikacja z placówkami, w których realizowane są projekty wolontariackie, częstsze spotkania z wolontariuszami, specjalne wsparcie w procesie rekrutacji. Organizacjom wysyłającym wolontariuszy EDYN rekomenduje: wsparcie wolontariuszy z mniejszymi szansami w przygotowaniu i tłumaczeniu dokumentów potrzebnych przy rekrutacji, wsparcie podczas wywiadów, przekazanie jak najszerszej informacji partnerom goszczącym, kursy językowe, stworzenie wolontariuszom możliwości odbycia krótkiego wolontariatu we własnym kraju przed wyjazdem na wolontariat zagraniczny.

 

Zobacz też: Wolontariat europejski