Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagroda Diakonii Polskiej 2020

26 września 2020

Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz (dyrektor i prezes Diakonii Polskiej) wręczają nagrodę „Miłosiernego Samarytanina” ks. Klausowi-Dieterowi Kottnikowi (fot. Michał Karski)

 

Ks. Klaus-Dieter Kottnik został laureatem tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Nagroda została wręczona podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas. Laureat przez lata był doradcą Diakonii Polskiej i przyczynił się do rozwoju wielu inicjatyw pomocowych w Polsce.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej (charytatywnej), pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

Laureat nagrody Diakonii

W tym roku Diakonia Polska przyznała Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” swojemu wieloletniemu doradcy ks. Klausowi-Dieterowi Kottnikowi. Laureat jest duchownym Ewangelickiego Kościoła Krajowego w Wirtembergii (Niemcy). Przez lata swojej pracy zawodowej angażował się na różnorodnych płaszczyznach pracy diakonijnej. Był przewodniczącym zarządów kilku instytucji, w latach 2007–2010 pełnił funkcję prezydenta Diakonii Niemieckiej. Obecnie jest przewodniczącym Misji Dworcowej, organizacji pomocowej, która jest w Niemczech wspólną inicjatywą Diakonii i Caritasu.

W latach 2011–2018 ks. Klaus-Dieter Kottnik bezpłatnie doradzał Diakonii Polskiej. Dzielił się swoim bogatym doświadczeniem z przedstawicielami polskich parafii i instytucji diakonijnych. Dzięki jego doradztwu wiele z nich uzyskało konkretne wsparcie, nawiązane zostały indywidualne i instytucjonalne relacje. W ramach tej współpracy miało miejsce 180 wizyt konsultacyjno-doradczych, odbyło się 12 międzynarodowych konferencji, a także 15 międzynarodowych i krajowych podróży studyjnych.

„Działalność doradcza ks. Klausa-Dietera Kottnika przyczyniła się między innymi do bliższego poznania pracy diakonijnej w Polsce i w Niemczech, nawiązania współpracy polskich parafii i instytucji diakonijnych z różnymi partnerami, zacieśnienia relacji z samorządami czy zintensyfikowania polsko-niemieckiej wymiany eksperckiej. Do Polski sprowadzony został sprzęt rehabilitacyjny, z którego osoby potrzebujące korzystają do dzisiaj. Wzrosło też znaczenie Diakonii Polskiej w społecznym odbiorze” – czytamy w laudacji dla laureata. Honorując swojego doradcę Diakonia Polska wyraża wdzięczność za jego otwartość, zaangażowanie i fachową pomoc, dzięki którym mogło się rozwinąć szereg inicjatyw pomocowych.

Ekumeniczna Gala Ubi Caritas

Nagroda została wręczona podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 26 września w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali odbył się też koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”.

Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk podkreśliła podczas uroczystości, że ekumeniczna Gala Ubi Caritas pokazuje, iż pomoc dociera do potrzebujących bez względu na ich pozycję społeczną czy przynależność wyznaniową. – Każdego roku nagrody i wyróżnienia otrzymują osoby szczególnego serca, których postawa jest żywym świadectwem miłości bliźniego – powiedziała. Zwróciła też uwagę, że w dzisiejszej rzeczywistości i sytuacji pandemii nie zawsze możemy dotknąć czyjejś ręki, ale każdego dnia można dotknąć człowieka swoim sercem.

 

Czytaj:
Fotorelacja z Gali Ubi Caritas 2020 (fot. Michał Karski)

 

Zdjęcia