Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii Polskiej 2021

16 października 2021

Nagrody

Nagrody Diakonii 2021 (fot. mk)

 

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżniony został Zdzisław Olszak. Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej (charytatywnej), pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi. Laureaci Nagrody Głównej otrzymują statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”.

Nagrodzeni

W tym roku Diakonia Polska przyznała dwie Nagrody Główne. Uhonorowani zostali Eurodiaconia oraz poseł Sławomir Piechota. Eurodiaconia jest międzynarodową siecią współpracy Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, które poprzez podejmowane aktywności z zakresu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej działają na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu różnych grup społecznych. Obecnie zrzesza 54 członków z 32 krajów, w tym Diakonię Polską. Eurodiaconia uczestniczy w dyskusjach różnych instytucji Unii Europejskiej na tematy aktualnych wyzwań socjalnych, wnosząc do debaty punkt widzenia swych organizacji członkowskich. Inicjuje też szeroką wymianę doświadczeń organizacji członkowskich oraz współpracuje z europejskimi organizacjami pozarządowymi, w tym z Caritas Europa. „Diakonia Polska wyraża Eurodiaconii uznanie i wdzięczność za jej aktywną troskę o bliźniego w potrzebie poprzez uczestnictwo w tworzeniu lepszej polityki społecznej w Europie, jak i budowanie przestrzeni do międzynarodowej współpracy organizacji pomocowych” – czytamy w laudacji.

Drugi laureat Nagrody Głównej, poseł Sławomir Piechota, od lat zaangażowany jest w działania wspierające osoby potrzebujące. Pracował w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, był pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego ds. osób niepełnosprawnych, działał w samorządzie Wrocławia, gdzie zasiadał w radzie miejskiej oraz pełnił funkcję wiceprezydenta ds. polityki społecznej. W czasie jego kadencji wprowadzono wiele zmian wspierających osoby potrzebujące. Rozwinąć się mogło też wiele inicjatyw pomocowych, np. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działające obecnie jako Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji. Będąc posłem Sławomir Piechota aktywnie działał i działa – również jako przewodniczący – w Komisjach Polityki Społecznej i Rodziny oraz do spraw Petycji. „Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża mu uznanie i wdzięczność za jego aktywną troskę o bliźniego w potrzebie poprzez tworzenie efektywnej polityki społecznej i wspieranie organizacji pomocowych” – napisano w laudacji.

Ponadto Diakonia Polska przyznała wyróżnienie Zdzisławowi Olszakowi, zaangażowanemu w działalność diakonijną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach, jak i inicjatywy społeczne tego miasta. Wyróżniony aktywnie wspiera rodziny, dzieci i młodzież, diagnozując ich potrzeby, organizując pomoc finansową i rzeczową. Dzięki temu wsparciu dzieci i młodzież otrzymywały pomoce szkolne i paczki świąteczne, a także miały możliwość wyjeżdżać na ogólnopolskie i międzynarodowe spotkania.

Gala Ubi Caritas

Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 16 października w rzymskokatolickiej katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali odbył się też koncert duetu Gajda.

Nagrodę dla Eurodiaconii odebrał przewodniczący jej zarządu ks. Olli Holmström. Po uroczystości odwiedził on również obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i przekazał synodałom pozdrowienia.

 

Zobacz też:

 

Fotorelacja z Gali Ubi Caritas 2021 (fot. mk)

 

Zdjęcia