Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nikt nie może być pozostawiony w tyle

2 listopada 2021

Nikt nie może być pozostawiony w tyle

Olli Holmström (fot. mk)

Rozmowa z przewodniczącym zarządu Eurodiaconii ks. Ollim Holmströmem o znaczeniu Eurodiaconii, jej współpracy z organizacjami członkowskimi, wkładzie w europejską politykę społeczną i obecnych wyzwaniach

 

Michał Karski: Eurodiaconia otrzymała tegoroczną Nagrodę Diakonii Polskiej w uznaniu za jej aktywną troskę o bliźniego w potrzebie poprzez uczestnictwo w tworzeniu lepszej polityki społecznej w Europie, jak i budowanie przestrzeni do międzynarodowej współpracy organizacji pomocowych. Jakie znaczenie ma dla Eurodiaconii ta nagroda?

Olli Holmström: Jesteśmy głęboko zaszczyceni Nagrodą Diakonii Polskiej. Jest ona świadectwem wieloletniej pracy Eurodiaconii i jednocześnie świetnie przypomina o wadze ścisłej współpracy pomiędzy Eurodiaconią a jej organizacjami członkowskimi. Ostatnie półtora roku było pełne wyzwań. Po tych długich miesiącach ta nagroda i potwierdzenie tego, że nasza praca rzeczywiście ma znaczenie, są dla nas wielkim błogosławieństwem.

Jak ważna jest współpraca organizacji członkowskich w ramach Eurodiaconii?

Eurodiaconia nie mogłaby istnieć bez swoich członków. Wszystko, co robimy – od przygotowania dokumentów programowych, przez wpływanie na decydentów po nasze mniejsze i większe wydarzenia – jest prowadzone we współpracy z naszymi członkami i poprzez ich nieocenioną pracę, którą wykonują na swoim terenie. Wszyscy nasi członkowie są zaangażowani w działania na rzecz bardziej sprawiedliwej społecznie Europy i mocno wierzymy, że poprzez naszą dalszą współpracę osiągniemy ten cel.

Podczas tegorocznej Gali Ubi Caritas dziękując za Nagrodę Diakonii powiedział ksiądz, że ludzie wiary nie mogą się obawiać odpowiadać na potrzeby społeczne oraz powinni głośno mówić o niesprawiedliwości i starać się zmieniać społeczeństwa na lepsze, ograniczając biedę i przywracając sprawiedliwość. Jaki wkład do polityki społecznej Europy mogą wnieść Eurodiaconia i jej organizacje członkowskie?

Wierzę, że możemy wnieść ogromny wkład do europejskiej polityki społecznej poprzez nasze doświadczenie zawodowe, praktyczny zdrowy rozsądek i zwiększenie zrozumienia codziennego życia grup najbardziej potrzebujących. Mamy w Eurodiaconii mocne dowody na nasz wpływ na europejską politykę społeczną na poziomie instytucjonalnym, a nasza wiedza stale rośnie dzięki naszej fantastycznej wspólnocie organizacji członkowskich.

Jakie są obecnie najważniejsze wyzwania dla organizacji pomocowych w Europie?

Pandemia COVID-19 postawiła bezprecedensowe wyzwania przed nami wszystkimi, ale przede wszystkim przed grupami najbardziej potrzebujących w naszych społeczeństwach. Wiele z nich już przed tym kryzysem doświadczało niebywałej biedy i nierówności. Ta sytuacja spowodowała, że w naszej pracy na poziomie Unii Europejskiej pojawiły się kolejne wyzwania, ponieważ teraz to jest naszym zadaniem, aby zapewnić, że nasze unijne instytucje będą rozwijać taki program odbudowy po pandemii, który uwzględni tych najbardziej potrzebujących. Priorytetem tego programu muszą być inwestycje społeczne i odbudowa, tak aby zagwarantować, że w przyszłości Unii Europejskiej absolutnie nikt nie będzie pozostawiony w tyle.

 

Zobacz też: