Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Oferty wolontariatu w Czechach, Danii i Francji

18 sierpnia 2021

Oferty wolontariatu w Czechach, Danii i Francji

 

Chcesz spędzić rok za granicą pomagając ludziom w potrzebie? Wyjedź na wolontariat europejski! Wciąż dostępne są oferty wolontariatu w Czechach, Danii i Francji w obszarze edukacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością lub pochodzących ze środowisk słabych socjalnie.

Projekty wolontariackie rozpoczynają się we wrześniu lub październiku 2021 r. i trwają do lipca lub sierpnia 2022 r. Wolontariusze mają zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie i kieszonkowe.

Czechy

Slezská diakonie proponuje trzy projekty wolontariackie: w Karniowie (warsztaty socjoterapeutyczne), Karwinie (środowiskowy dom samopomocy) i regionie Město Albrechtice (świetlice środowiskowe). W pierwszych dwóch placówkach wolontariusze będą pracować z osobami z niepełnosprawnością (fizyczną i/lub intelektualną). Natomiast w świetlicach środowiskowych będą wspierać dzieci i młodzież ze środowisk słabszych socjalnie.

Więcej informacji tutaj

Dania

Organizacja Dansk ICYE zaprasza wolontariuszy na dwa projekty: w PTG International Youth College w Ulfborg oraz Limfjordsskolen w Løgstør. Pierwsza placówka jest szkołą z internatem dla osób w wieku 18–30 lat. Część jej uczniów pochodzi z trudnych środowisk i potrzebuje wsparcia socjalnego. Szkoła promuje odpowiedzialność społeczną i aktywnie działa na rzecz podnoszenia świadomości kulturalnej, inkluzywności i tolerancji. Z kolei Limfjordsskolen jest szkołą dla osób z niepełnosprawnością w wieku 17–20 lat. Prowadzi nauczanie oparte na indywidualnych umiejętnościach uczniów, przygotowując ich do aktywnego i niezależnego życia na tyle, na ile to możliwe.

Więcej informacji:

Francja

Organizacja Maison de l’Europe oferuje trzy projekty wolontariackie w departamencie Sarthe, a głównym ich tematem jest edukacja europejska. Wolontariusze będą pracować w tzw. rodzinnych domach na wsi, które goszczą uczniów mających trudności z tradycyjnym systemem szkolnym i szukają nowych sposobów uczenia się. Będą współpracować z pracownikami tych placówek i innymi wolontariuszami w zakresie podnoszenia świadomości europejskiej i rozwijania inicjatyw edukacyjnych.

Więcej informacji tutaj

 

Zgłoszenia i więcej informacji: wolontariat@diakonia.org.pl

Zobacz też: Wolontariat europejski